(1919-1996)

- jeho dielo nie je veľké rozsahom

- zaradenie : americký spisovateľ, národný prúd

- zúčastnil sa 2. svetovej vojny

- .il v New Yorku

- diela : - román - KTO CHYTÁ V .ITE

- knihy poviedok: - 9 POVIEDOK

- FANY A ZOOEY

- prínos: psychologická kresba postáv

priama forma rozprávania

- témy: 1.) problémy mladých ľudí v čase dospievania (vyplývajú po strate ideálov

americkej spoločnosti po 2. svetovej vojne)

2.) ľudia sa vrhli na konzumnú spoločnosť

3.) devastácia ľudskej du.e a prírody

KTO CHYTÁ V ŽITE

- príbeh, ktorý rozpráva hlavná postava Holden Caulfield

- rozpráva príbeh po ročnom odstupe lekárom alebo sám počas liečenia v sanatóriu

- skladá sa z 26. kapitol napísaných v 1. osobe jednotného čísla

- trikrát pou.itý motív kačíc na zamrznutom jazere

- dej- odohráva sa počas troch dní

- dozvedáme sa: 1.) má majetných rodičov (jeho brat je spisovateľ, malá sestra sa volá

Phoebe a jeden brat mu zomrel)

2.) o príchode do .koly, kde sa mu nedarí

3.) o spolu.ití na internáte

4.) odchod z internátu, rozhodne sa neísť domov, začne sa túlať po New

Yorku, nechce sa vrátiť, vráti sa kvôli Phoebe

- charakteristika hlavného hrdinu:

- má 16 rokov, .tudent strednej .koly (nav.tevuje u. 4. .kolu)

- ani na tejto .kole nie je úspe.ný, prepadol zo 4 predmetov

- sám nevie analyzovať, prečo sa mu nedarí, nemá rád spolu.iakov, nenávidí riaditeľov, lebo

robil rozdiely medzi chudobnými a bohatými

- Holden pre.íva krízu, v puberte narástol za jeden rok o 16,5 cm a ochorel na pľúca

- nemá rád svojich rodičov, lebo otec- zámo.ný advokát, upadol do konzumu a matka sa nevie

vyrovnať so smrťou Holdenovho brata

- jediný vzťah má k Phoebe . má 10 rokov, láska je obojstranná, Holden cez ňu miluje v.etky

malé deti, lebo tvrdí, .e sú správne, jedinečné a neskazené

- Phoebe je veľmi vtipná a veselá, pí.e si na papier rôzne slohy a postavám vymý.ľa rôzne

mená, lebo sa jej nepáči jej meno Phoebe

- Holden sa sklame v dospelých, vyčíta im ľahostajnosť, pretvárku, konvencie miesto citov

- nemá rád učiteľov, vyčíta im to, .e jedni majú len odbornú úroveň, druhí nemajú autoritu

- hľadá učiteľa, ktorý by mal vzťah ku deťom

- vzťah Holdena k spolu.iakom

- nemá ich rád, lebo rozprávajú len o rugby a sexe

- vedú len silácke reči, Holden o tieto reči nejaví záujem, lebo by chcel ísť do zrubovej chaty

na brehu potoka, kde by .il s nejakým dievčaťom

- vzťah k dievčatám-

Sally - sa mu zdá rozmaznaná

Jane . na.iel si k nej vzťah, bola to jeho prvá láska (skoro sa pobozkali)

- je veľmi smutná . otca má alkoholika

- Holdenovej matke sa Jane nepáčila

- realita:

- dostáva sa do citovej krízy

- smelo prijme ponuku dievčaťa na sex v hoteli, začne ale rozmý.ľať, lebo nechce sex bez

lásky

- začína skú.ať alkohol, pije koľko vládze, ale prestane s tým

- citová kríza sa dostaví pred Vianocami, vie, .e po Vianociach nemá zmysel pokračovať

v .kole, obáva sa prísť domov, 3 dni sa túla po New Yorku a ochorie, lieči sa v sanatóriu, kde

rozpráva svoj príbeh

- záver:

- vyznieva ako jeho prianie stáť pri okraji priepasti a chytať deti, ktoré sa hrajú na .itnom poli

a netu.ia, .e na jeho konci je priepasť a on ich zachraňuje

- forma:

- prvýkrát priniesol do literatúry reč mláde.e napr. frazeologizmy, módne slová, slang, ...