Rozlišuje sa okolo 28 poddruhov. Dĺžka tela samcov dosahuje až 250 cm, chvosta 15 cm, výška na kohútiku 150 cm a hmotnosť 250 kg. Jelenice sú o tretinu menšie. Charakteristické je žltkasté zrkadlo. Letná srsť je prevažne červenohnedá, zimná sivohnedá. Nohy a plecia karpatských jeleňov sú takmer čierne. Na rozdiel od jeleníc majú jelene mohutné parožie a v čase ruje i v zime zreteľnú hrivu. Samcom rastú na hlave vidlicovité parohy, ktorých sila, mohutnosť a rozvetvenie závisia od veku a vývinového stavu. Niekoľko dní po opadnutí starého parožia začína rásť nové. Jeho predlžovanie a rast trvá asi 100 dní. Jelenčatá sú do veku 2-3 mesiace výrazne škvrnité. Jelenia ruja je od polovice septembra do polovice októbra. Jelene sa od večera do rána ozývajú hlbokým hrdelným ručaním. Jelenčatá sú hneď po narodení veľmi čulé a cicajú 4 mesiace. Dožívajú sa maximálne 20 rokov. Jelenia zver žije, okrem najstarších samcov a okrem času ruje, v pevne organizovaných čriedach. Mladé samce tvoria samostatné čriedy, žijú samotársky. Na dorozumievanie slúžia jeleňom rôzne pachové, zrakové i hlasové signály. Cez deň sa ukrývajú v húštinách, vo vysokej tráve či v poľných kultúrach a až večer vychádzajú na pašu. Za noc prejdú pomalou chôdzou niekoľko kilometrov. Početnosť našej populácie bola koncom deväťdesiatych rokov 20.storočia veľmi vysoká a spôsobovala neúnosné škody na lese, ale v súčasnosti je znížená a nepresahuje 35 000 jedincov. Výskyt a rozšírenie: Jeleň sa vyskytuje nepravidelne po celej Európe okrem jej najsevernejších častí, v Ázií, severnej Afrike a v Amerike. Naše populácie sa označujú za poddruh jeleňa lesného stredoeurópskeho, ale na východe k nám zasahuje aj poddruh jeleňa karpatského. Súčasné rozšírenie jelenej zveri sa u nás sústredilo predovšetkým do horských oblastí. Jelene majú najradšej listnaté a zmiešané lesy s otvorenými plochami, ako sú rúbaniská a lúky. Bežne sa však vyskytujú aj v rozsiahlych, často menej úživných ihličnatých lesoch, ale aj v agrárnej krajine, keď im plodiny poskytujú potrebný úkryt. Potravu pre jeleňov tvoria najmä rôzne druhy tráv a bylín, pupene, výhonky, lístie a kôra drevín, rôzne plody a poľné kultúry. Pri vysokom počte spôsobujú svojou potravovou špecializáciou veľké škody lesnému hospodárstvu odhryzom drevín a lúpaním kôry, ale škodia aj v poľnohospodárstve.