Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: dráma

Literárny žáner: veselohra

Kompozícia: Dielo sa člení na 5 dejstiev

1. dejstvo: 5 výstupov
2. dejstvo: 5 výstupov
3. dejstvo: 9 výstupov
4. dejstvo: 7 výstupov
5. dejstvo: 6 výstupov