Asi každý desiaty človek je ľavák, to znamená, že na písanie, držanie kladiva, či rozdávanie kariet používa obratnejšie svoju ľavú ruku ako pravú. Niektorí ľaváci sú obojruční, rovnako zručne používajú jednu i druhú ruku. Iní, skôr neobratní, váhajú medzi pravou alebo ľavou jednostrannosťou. A ďalší sú zasa ľavákmi od najútlejšieho veku (niektorých ľavákov možno odhalliť už vo veku 6 mesiacov). Títo budú možno mimoriadne nadaní ako mnohí vynikajúci šermiari, stolní tenisti, tenisti alebo športovci z iných oblastí. Ľaváci majú pravdepodobne schopnosť lepšie využívať obojstrannú súmernosť svojho mozgu