Zdrobnenina- slovo citovo zafarbené
napr. dievčatko, stromček, slniečko, mačička, dieťatko

Zveličenina- zveličené slová
napr. psisko

Epiteton- slovo s umeleckým prídavným menom
zlaté vlasy, čistá láska, smutný vták

Prirovnanie- slovné spojenie
- ako, ani, sťa
 napr. sedí ako prikovaný
biely ani sneh

Metafora
vonkajšia podobnosť
otvorilo sa Sitno

Metonýmia
vnútorná súvislosť
Na stene mám zavesenú Mušku.
Cela škola išla na výlet.

Personifíkacia/zosobnenie
ľudské sloveso prenesené na vec, zviera
strom plakal, psie oči sa s tebou rozprávajú