Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

Tabuľky okrem usporiadania údajov do stĺpcov pomáhajú vytvoriť profesionálne pôsobiacu stránku použitím rôznych “tabuľkových” trikov.

 


Definovanie tabuľky:

 

<TABLE> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .začiatok tabuľky

<TR> . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .riadok tabuľky (table row)

<TD>údaj</TD> . . . . . .......................údaj tabuľky (table data)

 

<TD> údaj</TD> . . . . ....................... údaj tabuľky (table data)

</TR> . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................koniec riadku tabuľky

</TABLE> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .koniec tabuľky

 

Zdrojový text stránky:

 

 

<HTML> začiatok stránky

 

<HEAD> hlavička

 

<TITLE>Tabulky</TITLE> titulok, bude zobrazený v hornom modrom pruhu prehliadača

 

</HEAD> koniec hlavičky

 

<BODY> telo stránky

 

Jednoduchá tabuľka:

 

<TABLE BORDER> tabuľka s okrajom

 

<TR> riadok tabuľky (table row)

 

<TD>PONDELOK</TD> stĺpec tabuľky s textom

 

<TD>UTOROK</TD> stĺpec tabuľky s textom

 

</TR> koniec riadku tabuľky

 

<TR> riadok tabuľky

 

<TD>MATEMATIKA</TD>

 

<TD>FYZIKA</TD>

 

</TR>

 

<TR>

<TD>INFORMATIKA</TD>

 

<TD>DEJEPIS</TD>

</TR>

 

</TABLE> koniec tabuľky

</BODY> koniec tela stránky

 

</HTML> koniec stránky

 


Príklad vytvorenia jednoduchej tabuľky: Výpis HTML


 

Praktická ukážka: Jednoduchá tabuľka:


 

Atribút BORDER zviditeľnuje mriežku tabuľky.

 

Nadpisy v tabuľke:

 

<CAPTION> Nadpis tabuľky</CAPTION>

 

<TH> Nadpis stĺpca </TH>

 

 

Objekt v bunke tabuľky môže byť ľubovoľný prvok - obrázok, hypertextový odkaz, text stránky...

 

Príklad vytvorenia tabuľky s nadpisom: Výpis HTML


 

Praktická ukážka: Tabuľka s nadpisom: