Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


Pre uľahčenie navigácie po hypertextovom dokumente má jazyk HTML silný nástroj –

rámce. Pomocou nich rozdelíme okno prehliadača na niekoľko oblastí, do ktorých

môžeme vložiť rôzne html stránky. Zvyčajne sa v jednej časti okna zobrazuje ponuka

HTML dokumentov a v druhej sú tieto dokumenty zobrazované.

 

 

Definovanie rámcov:

v špeciálnom HTML súbore, ktorý neobsahuje značku <BODY> pomocou značky:

 

<FRAMESET ROWS=členenie_na_riadky COLS=členenie_na_stĺpce>

 

<FRAME SRC=”adresa_stránky NAME=”meno_prvého_rámca”>

 

<FRAME SRC=”adresa_stránky” NAME=”meno_druhého_rámca”>

 

</FRAMESET>


 

Odkaz na súbor: ak sa má dokument zobraziť v príslušnom rámci , pri odkaze naň použijeme značku:

 

<A HREF="adresa_dokumentu" TARGET="meno_rámca">odkaz</A>


 

Zdrojový kód súboru obsah.htm:

 

<BODY >

<BASEFONT SIZE=-1 FACE="Arial">

<CENTER>

<A HREF="PRVA.HTM" target="HORE">PRVA</A>,&nbsp&nbsp

<A HREF="ODSEK.htm" target="HORE">ODSEK</A>,&nbsp&nbsp

<A HREF="TABULKY.HTM" target="HORE">TABUĽKY</A>,&nbsp&nbsp

<A HREF="CIARY.HTM" target="HORE">ČIARY</A>,&nbsp&nbsp

<A HREF="ZOZNAMY.HTM" target="HORE">ZOZNAMY</A>,&nbsp&nbsp

<A HREF="POZADIE.HTML" target="HORE">POZADIE</A>,&nbsp&nbsp

</CENTER>

</BODY>


 

Príklad použitia rámcov: Výpis HTML

 

 

Praktická ukážka: Použitie rámcov: