Služba www ponúka možnosť zobrazovať obrázky ako súčasť efektnej prezentácie.

 

Obrázky musia byť vo formáte akceptovanom väčšinou prehliadačov:

 

 

jpeg, gif alebo png.

 

 

 

 

Vloženie obrázka:

<IMG SRC="adresa_obrázka">

 

 

 

Obtekanie obrázka:

<IMG SRC="adresa_obrázka" ALIGN=umiestnenie>

 

 

 

Umiestnenie:

 

left - umiestnenie obrázka vľavo na stránke

 

right - umiestnenie obrázka vpravo na stránke

 

bottom - dolný okraj obrázka zarovnaný na dolný okraj riadku

 

middle - stred obrázka zarovnaný na stred riadku

 

top - horný okraj obrázka zarovnaný na horný okraj riadku

 

Príklad obtekania obrázka sprava: Výpis HTML 

 

 

Praktická ukážka obtekania obrázka sprava: 

 

 

Príklad obtekania obrázka zľava: Výpis HTML