Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy


 

Formátovanie odseku:

 

oddelenie odsekov: <P> text odseku </P>

 

zarovnanie odseku - pridaním atribútu ALIGN (alignment) do predchádzajúcej značky:

 

<P ALIGN=LEFT> text odseku bude zarovnaný vľavo </P>

 

<P ALIGN=RIGHT> text odseku bude zarovnaný vpravo </P>

 

<P ALIGN=CENTER> text odseku bude zarovnaný na stred </P>


 

Príklad zarovnania textu: Zdrojový text HTML


 

<HTML>

 

<HEAD>

 

<TITLE>Horizontálne členenie stránky</TITLE>

 

</HEAD>

 

<BODY>

 

<BR>

 

<P ALIGN=LEFT>

 

text odseku bude zarovnaný vľavo

 

</P>

 

<BR>

 

<P ALIGN=RIGHT>

text odseku bude zarovnaný vpravo

 

</P>

 

<BR>

 

<P ALIGN=CENTER>

text odseku bude zarovnaný na stred

 

</P>

 

<BR>

 

</BODY>

 

</HTML>


 

Ukážka stránky

 


 

Členenie stránky

 

 

horizontálna čiara (horizontal rule):

<HR> atribúty značky: WIDTH, ALIGN, NOSHADE, SIZE

Príklad: <HR width=80% align=right noshade size=6>

prerušenie riadku: <BR> (break)

zarovnanie objektov na stred:

 

<CENTER> Text a objekty medzi značkami budú v strede okna </CENTER>


 

Príklad stránky: Zdrojový text HTML


 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ukážka stránky</TITLE>

 

</HEAD>

<BODY>

<CENTER> <FONT SIZE=6 COLOR=AQUA >

Nadpis stránky

</FONT></CENTER>

 

<BR>

<BR>

 

<P align=right>Zarovnanie na pravý okraj okna prehliadača.</P>

 

</BODY>

 

</HTML>

 


 

Ukážka stránky