Vypracoval: Ing. Juraj PalásthyAby text HTML dokumentu získal na prehľadnosti, je vhodné používať:

  • formátovanie písma,

  • horizontálne členenie stránky,

  • zoznamy,

  • tabuľky a podobne.


Formátovanie písma


 

 

Nadpisy: text nadpisu sa vloží medzi párové značky:

 

 

<Hn> text nadpisu </Hn> , n je číslo 1, 2, 3, …, 6.a 7

 

Pre nadpis prvej úrovne to bude: <H1> Nadpis 1. úrovne</H1>


 

 

Pre nadpis druhej úrovne to bude: <H2> Nadpis 2. úrovne</H2>

 

 

Pre nadpis tretej úrovne to bude: <H3> Nadpis 3. úrovne</H3>

 

 

Pre nadpis štvrtej úrovne to bude: <H4> Nadpis 4. úrovne</H4>

 

 

Pre nadpis piatej úrovne to bude: <H5> Nadpis 5.úrovne</H5>

 

 

Pre nadpis šiestej úrovne to bude: <H6> Nadpis 6. úrovne</H6>

 

 

Pre nadpis siedmej úrovne to bude: <H7> Nadpis 7. úrovne</H7>


 

 

 

 

Príklad použitia nadpisov rôznych veľkostí: Zdrojový text HTML

 

 

<HTML>

 

 

<HEAD>

 

 

<TITLE>NADPISY</TITLE>

 

 

</HEAD>

 

 

<BODY>

 

 

<H1> NADPIS PRVEJ ÚROVNE </H1>

<H2> NADPIS DRUHEJ ÚROVNE </H2>

 

 

<H3> NADPIS TRETEJ ÚROVNE </H3>

 

 

<H4> NADPIS STVRTEJ ÚROVNE </H4>

 

 

<H5> NADPIS PIATEJ ÚROVNE </H5>

 

 

<H6> NADPIS ŠIESTEJ ÚROVNE </H6>

 

 

<H7> NADPIS SIEDMENJ ÚROVNE = BEŽNÝ TEXT</H7>

 

 

</BODY>

 

 

</HTML>


 

Ukážka stránky: 

 

Veľkosť, farba a font písma:

 

<FONT SIZE =v COLOR=farba FACE=font > text </FONT>.

 

Veľkosť písma (size) v:je od 1 po 7.

 

štýl písma (face): ľubovoľné nainštalované písmo

 

Zvýraznenie písma:

tučné písmo (bold): <B> text </B>

šikmé písmo (italic): <I> text </I>

podčiarknuté (underline): <U> text </U>

dolný index: <SUB> text </SUB>

horný index: <SUP> text </SUP>


 

 

Prehľad niektorých možných farieb:

AQUA svet. modrozelená

BLACK čierna

BLUE modrá

 

FUCHSIA fialová

GRAY šedá

LIME citrónová zelená

MAROON gaštanová

NAVY tmavá modrá

PURPLE purpurová

SILVER strieborná


 

Príklad veľkosti, typu a farby písma: Zdrojový text HTML


 

 

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Veľkosť a farba písma</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<BR>

<FONT SIZE =6 COLOR=black FACE=arial >

veľkosť 6 farba čierna font písma arial

</FONT>

<BR>

<FONT SIZE =8 COLOR=silver FACE=tahoma >

veľkosť 8 farba strieborna font písma tahoma

</FONT>

<BR>

<FONT SIZE =10 COLOR=blue FACE=century >