Jazerá a Podzemná voda

Jazerá sú vodné plochy, ktoré vznikli činnosťou prírodných síl.
- najviac činnosťou ľadovcov- PLESÁ
Veľké Hincovo (20 ha, 53m hĺbka)
Naše známe plesá sú : Žabie pleso
                                     Zelené pleso
                                     Štrbské pleso
                                     Popradské Pleso
Umelé vodné plochy nazývame aj TAJCHY - služili pri ťažbe, dnes na rekreáciu napríklad : Počúvadlo
                  Richňavské jazero
Priehradné vodné nádrže sú vodné nádrže ktoré vybudovali ľudia najmä po 2. svetovej vojne. Využívaju sa na výrobu energie, ale aj na rekreačné účely.
Najznámejšie sú : Liptovská mara
                             Nosice
                             Sĺňava
                             Oravská priehrada
Podzemná voda je všetka voda ktorá sa nachádza pod zemským povrchom
Najväčšie zásoby sú na ŽITNOM OSTROVE.

Podzemné vody sú aj Minerálne
                                   Termálne
Podzemná voda sa najlepšie udržuje v nížinách, kde su sypké a priepustné horniny.