Jaskyne Slovenska

 

Dobšinská ľadová jaskyňa, ležiaca v Slovenskom raji,  patrí

dĺžkou a hĺbkou k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Nikde mimo alpskej oblasti sa v Európe nenachádza toľko ľadu s hrúbkou miestami väčšou ako 25 m.Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Demänovská ľadová jaskyňa je zaľadnená jaskyňa v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline.Vytvoril ju bývalý podzemný tok Demänovky.Nazývala sa aj Dračou jaskyňou. V spodných častiach jaskyne sú nádherné ľadové útvary, ktore su najkrajšie na jar, keď z roztopeného snehu vniká do jaskyne najviac vody, ktorá ihneď mrzne a vytvára mohutné stĺpy i podlahový ľad.

Demänovská jaskyňa slobody je súčasťou obrovského podzemného krasového systému v Demänovskej doline pod Nízkymi Tatrami. Má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá ju radí medzi najkrajšie jaskyne v Európe. V Demänovskej jaskyni slobody sa nachádza množstvo rozšírených priestorov - siení a dómov s prekrásnou sintrovou výzdobou.Návštevníci jaskyne môžu vidieť aj jaskyňové jazierka. Veľké jazero dosahuje obdivuhodnú dĺžku 52 m, hlboké je 7 m.

     Ochtinská aragonitová jaskyňa nachádzajúca sa v Revúckej vrchovine na strednom Slovensku je doslova svetovou raritou a unikátnym prírodným javom podzemného krasu. Upúta najmä rôznorodosťou a bohatosťou aragonitovej výplne a zvláštnym vývojom podzemných priestorov. Vďaka svojmu významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.                                                        .                                          

 

Jaskyňa Domica

Nachádza sa na juhozápadnom okraji Silickej planiny, v Národnej prírodnej rezervácii Domické škrapy na území Národného parku Slovenský kras. Dosahuje dĺžku 5358 m. Z bohatej sintrovej výplne sú typické štíty a bubny, kaskádové jazierka. cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity

Jaskyňa Driny

Nachádza sa v Smolenickom krase. Menej rozsiahle priestory sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Typické sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním, ďalej sú zastúpené vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity a jazierka.

Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa je najznámejšou jaskyňou Veľkej Fatry. Nachádza sa na území Harmaneckého krasu a okrem nej sú v tejto oblasti ešte dve ďalšie verejnosti neprístupné jaskyne - Horná a Dolná Túfna, v ktorých sa našli kosti pravekých zvierat.


Vstupná sieň jaskyne bola pod názvom Izbica známa už v minulosti. Je to kvapľová jaskyňa charakterom priepasť, so snehobielymi kvapľovými útvarmi. Nádherné sú pohľady na stalagnitovú výzdobu, nástenné vodopády, rozsiahle dómy a jazierka.

Belianska jaskyňa sa nachádza vo východnej časti Národnej prírodnej rezervácie Belianske Tatry, na území Tatranského národného parku. Je vytvorená v strednotriasových vápencoch koróziou a eróziou vôd z topiaceho sa snehu a ľadu alebo silných zrážok. Upútajú najmä sintrové vodopády, pagodovité stalagmity i viaceré jazierka. Bohato sú zastúpené aj iné formy sintrovej výplne.

 

Gombasecka jaskyna

 

Jaskyňa, ktorá sa preslávila mimoriadne tenkými sintrovými brčkami, sa nachádza na západnom úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase. Vďaka svojmu významu a výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najvzácnejšiu výzdobu tvoria tenké sintrové brčká, ktoré miestami dosahujú dĺžku až 3 m.

 

Vyskytujú sa tu aj iné formy stalaktitov a stalagmitov, ako aj rôzne sintrové kôry. Zaujímavá je priestranná Mramorová sieň, ktorej kužeľovité stalagmity pripomínajú tropické mraveniská.