Autor                : Ľudo Zúbek

Dielo                  :  Jar Adely Ostrolúckej

Literárny druh : próza

Literárny žáner: historický román

Postavy:

            Evka – rozprávačka,
            Adelka Ostrolúcka, Ľudovít Štúr,
            Adelkini a Evkini  rodičia,
            Evkin brat Miško,
            Štúrovi súrodenci a priatelia, ....

Hlavná myšlienka:

Vzťah Ľudovíta Štúra ku Adelke Ostrolúckej a ku vlasti.

Téma

Obraz Štúra ako jednoduchého človeka, ale i osobnosti, ktorá uprednostní boj za národ pred láskou k Adelke Ostrolúckej. Celý príbeh opisuje Evka.

 

Osnova:

 

1.  Evka, tak sa volala dcéra dedinského učiteľa, ktorý podporoval Ľudovíta Štúra a ona mu rada pomáhala v nedeľnej škole.

2.  Keď prechádzala zemianska rodina Ostrolúckovci cez Žitňany, pokazil sa im koč a museli ostať v dedine u Evkiných rodičoch.

3. Evka odchádza s Adelkou do Zemianskeho Podhradia, letného sídla Ostrolúckovcov. Tam sa stretáva s barónom Rothschutzom, Adelkinim pytačom, ktorého však odmieta.

4.  Ľudovít Štúr, brat farára Samka, prišiel do Zemianskeho Podhradia letovať- Evka s Adelkou ho idú privítať.

5. Adelka sa pomaly s Ľudovítom zbližuje, trávia spolu veľa času rozprávaním.

6. Evka odchádza na 3 dni domov, potom ide s Adelkou na Ostrú Lúku.

7. Po strávenom čase na Ostrej Lúke odchádza domov, kde zúri hlad, pretože sa málo urodilo.

8. V auguste ďalšieho roku sa s Adelkou opäť stretáva v Zemianskom Podhradí- tam zistí, že Štúr dostal mandát do snemu a celá rodina Ostrolúckovcov sa sťahuje do Prešporku kde ide aj Evka.

9. Evka s Adelkou zažívajú v Prešporku pekné i menej pekné momenty: bál v Grassalkovichom paláci, a veľká uhorská revolúcia, po ktorej nastávajú nepokoje a Ľudovít Štúr musel ísť bojovať.

10. Adelka prichádza opäť domov. Jej brat Miško sa stal hurbanistom a išiel bojovať. Po vyhratých a prehratých vojnách sa vrátil domov živý.

11. Evka na žiadosť Adelky prichádza za ňou do Viedne roku 1852. Adelka jej rozpráva o otcovej práci a o jej citom k Ľudovítovi Štúrovi:  ako ho chcela pomstiť za Máriu Pospíšilovú, ako sa do neho zaľúbila a ako jej opätoval lásku až po revolúciu- kde sa museli rozlúčiť.

12. Adelka po chorobe, ktorú nedokázali vyliečiť ani poprední viedenskí doktori zomiera v roku 1853. Na pohreb prišiel aj Štúr. Jeho postretla smrť pri poľovačke v januári 1856.

13. Evka si vzala za manžela Laciaka, ktorý tlačil noviny.