Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: cestopis/ denník

Literárna forma: próza

Téma: odsúdenie, vyslobodenie a putovanie slovenských vzdelancov

Hlavná myšlienka: zážitky z ciest, príbehy, opisy významných miest

 

Cestovný denník vznikol na základe denných záznamov Jána Simonidesa, obvineného roku 1674 spolu s Tobiášom Masníkom z účasti na Vešeléniho protihabsburskom sprisahaní. Obaja títo významní slovenskí vzdelanci boli odsúdení na španielske galeje do Neapola. Osudu galejníkov sa však vyhli útekom z vojenského sprievodu. Kniha zachytáva príbehy a udalosti, ktoré počas cesty zažili. Predohrou k cestovným zážitkom je zachytenie atmosféry na bratislavskom mimoriadnom súde, ktorý skončil odsúdením tých, čo nepodpísali reverzy, a potom ich odvozom do Trnavy, kde ich tri dni väznili a chceli ich zlomiť zastrašovaním. Nasleduje opis leopoldovského väzenia. Autor vykresľuje všetky spôsoby mučenia a ponižovania väzňov. V ďalšej kapitole opisuje úmornú cestu na španielske galeje do Neapola, ktorá viedla zo Slovenska cez Moravu, Štajersko, Slovinsko, Kraňsko, Adriatické more a Taliansko. Nasleduje dramatický opis Simonidesovho a Masníkovho úteku z vojenského spriedvodu pri Isernii, lapenie a uväznenie v Capracotte a neskôr vykúpenie nemeckým kupcom Jánom Filipom Weltzom. Skôr, než sa vrátili domov, prešli vyše 10000 kilometrov po súši i po mori cez Taliansko, Švajčiarsko a Nemecko. Simonidesov záujem sa sústreďoval najmä na opis veľkých významných miest – Neapola, Ríma, Benátok, Padovy, Florencie, Bologne, kde si všíma architektúru, upútavajú ho veľkolepé kláštorné i chrámové stavby, ako aj rozmanité antické pamiatky.

Zážitky, príbehy a udalosti sú časovo zaradené a miestne lokalizované. V knihe je množstvo epizód napísaných drsným realistickým, ba až naturalistickým štýlom.