Ján Kostra sa zamýšľa nad životom, jeho hodnotami a človekom vo svete.

Vtedy je jeho lyrika reflexívna (úvahová).

Hlavnou myšlienkou básne Každý deň  je, že človek nemôže existovať sám. Existuje praveká pravda, že človek je tvor spoločenský a nie samotársky. Kostra však presne stanovuje vlastnosti človeka, ktorého máme stretať každý deň. Máme stretať človeka:
-OBRÁTENÉHO TVÁROU DO DIAĽKY (má predstavovať optimistu majúceho svoj cieľ)
- NIE STRACHOPUDA (nemá sa báť nepoznaného)
- ČLOVEKA, KTORÝ CHCE SPOZNÁVAŤ NOVÉ SVETY (tým chce povedať, že máme stretať človeka pokrokového a nie spätkujúceho).

Na to, aby dosiahol potrebný efekt využil animáciu básne. Básnik používa na zdôraznenie každej hlavnej myšlienky refrén: KAŽDÝ DEŇ STRETNÚŤ ČLOVEKA, ČLOVEKA STRETNÚŤ KAŽDODENNE.

Úryvok z básne :

Každý deň stretnúť človeka,
to stačí.
Každý deň stretnúť človeka,
bremä vláči, klesá, a z prachu vzletí.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
stratený je.
Deň, v ktorom nestretneš ho,
prepadáš sa o stupeň nižšie medzi smeti,
medzi relikvie.

Každý deň stretnúť človeka.
Každý deň stretnúť človeka.
Jedno, či náhliš sa, jedno, či ležíš chorý,
jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory,
jedno, či neprijímaš návštevy, jedno,
či blúdiš v hmle a cestu hľadáš pustatinou,
jedno, či sedíš na lavičke v parku alebo trpíš obrátený k stene.
Človeka stretnúť každodenne.