Jan Hus(1372-1415)
Bol to chudobný český kazateľ, verejne kázal v Betlehemskej kaplnke v Prahe.
Kritizoval bohatstvo a životný štýl vysokej cirkevnej hierarchie.
Kritizoval aj zdieranie chudoby zo strany šľachty.
Medzi chudobou sa stal obľúbeným ale znepriatelil si vysokých cirkevných hodnostárov( Pražský arcibiskup mu najprv obmedzil možnosť kázať, neskôr mu kázanie úplne zakázal)
1412->Jan Hus protestoval proti predávaniu odpustkov, pápež na neho uvalil kliatbu INTERDIKT( zakázal mu náboženské úkony).
1414- koncil v Kostnici na podnet uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského
 Jan Hus obhajoval svoje učenie a bol vyhlásený za kacíra.
6.7.1415 bol upálený
Postaral sa o rozvoj českého jazyka, počeštil Pražskú univerzitu.
Bolo prijaté prijímanie pod oboma spôsobmi, hostia+ víno.