Vypracovala: Mgr. Halušková


 

Literárny druh: epika

 

Literárny žáner: umelá balada s ponáškou na ľudovú baladu

 

Hlavné postavy: Evička

Adamko