Britský matematik, fyzik a astronóm

Isaac Newton sa narodil vo Woolsthorpe, blízko Granthamu v Lincolnshire. Narodil sa 4.januára 1643. Pochádzal z farmárskej rodiny.

Už v štrnástich rokoch mal zriadené chemické laboratórium. Okrem chémie sa zaujímal o mechaniku a o všetky neobyčajné vynálezy. Najviac sa tešil darčekom typu kladivá, sekery a rozličné iné náradia. Neskôr riaditeľ školy Stokes, ku ktorému sa Newton presťahoval, rozoznal Isaacove vlohy a naliehal na matku, aby financovala jeho štúdiá na univerzite.Ako 18 ročný začal študovať v Cambridge a mal sa stať duchovným. Náhodou však zriadili prírodovednú fakultu a stal sa profesorom matematiky.

Po návrate na univerzitu sa začal dôkladnejšie zaoberať alchýmiou a  gravitáciou. Neskôr sa začal zaoberať pohybom Zeme okolo Slnka. Celé dni trávil iba štúdiom. Newton bol samotár, uzavretý, ale vznešený, humánny a vľúdny človek. Napísal aj knihu Matematické princípy prírodnej filozofie ktorá sa považuje za najlepšiu vedeckú knihu.Zomrel vo veku 85 rokov v Londýne