Základné údaje:

 

Oficiálny názov krajiny: Iránska islamská republika

Štátne zriadenie: Teokratická republika

Rozloha: 1 648 196 km2

Počet obyvateľov: 65 875 223

Hustota obyvateľstva: 41 ľudí na km2.

Jazyk: Perzština(úradný), turečtina, kurdčina

Mena: Iránsky riál (IRR)

Hlavné mesto: Teherán (6 830 000)

Veľké mestá: Mashhad (2 011 000)

Esfahan (1 915 000)

 

 

 

 

Poloha:

 

Irán sa nachádza na juhozápade Ázie. Jeho susedmi sú štáty Irak, Turecko, Afganistan, Pakistan, Arménsko, Azerbajdžan, Turkmenistan. Južne od Iránu sa nachádza Hormuzská nížina, Perzská zátoka a zátoka Oman. Na severe je susedom Kaspické more.

 

 

 

Povrch:

 

Irán má v sebe Centrálnu náhornú plošinu, ktorá je vysoká 1220 metrov a je obklopená ďalšími horskými reťazami. Na severe sa nachádzajú Elburzské hory. Najvyšším vrchom v Iráne je Mount Damavand s nadmorskou výškou až 5771 metrov. Povrch je dosť nerovnomerný pri hraniciach hornatejší, v strede sa skrývajú horské nížiny, prevažne púšte. Pri pobrežiach sú väčšinou nížiny. Najnižší bod sa nachádza pri kaspickom mori. Je 28 metrov pod nulou no jeho opak, najvyšší bod je položený vo výške až 5671 metrov nad morom.

 

 

Podnebie:

Krajina Iránu sa klimaticky delí do troch pásiem. Pozdĺž Perzského a Omanského zálivu je až extrémne horúce, suché skôr v strede krajiny a studené pri Elburzských horách. Čo sa týka druhu podnebia, samozrejme prevláda suché tropické, pri mori skôr subtropické. Irán často postihujú prírodné katastrofy ako zemetrasenia alebo dlhé obdobia sucha. Taktiež sú problémy so znečistením životného prostredia a znečistením vody napríklad Perzský záliv je znečistený od ropy a iné vodné plochy od odpadu.

 

 

 

Vodstvo:

 

Voda pokrýva celkovo 12000 km2. Priemerné ročné zrážky – 305 mm. Púštne oblasti iba okolo 125 mm za rok ale roviny Kaspického mora dostanú okolo 1270 mm. V zime a v jeseni tečú malé riečky, ktoré vytvárajú malé jazerá a močiare.

 

 

 

Poľnohospodárstvo a priemysel:

Väčšina hospodárstva sa sústredí na spracovanie ropy, zemného plynu. Takisto spomeniem aj textilný pretože Peržania vyrábajú rôzne koberce a potravinársky, ktorý však nie je celkom dostačujúci, potreba dovozu. Poľnohospodárske produkty sú napríklad ovocie, cukrová trstina, kaviár, ryža, pšenica, obilia, orechy, bavlna. Chov dobytka nie je výrazný.

 

 

Ekonomika:

Dobrú ekonomiku im prináša hlavne vlastníctvo ropy, poľnohospodárstva a verejné služby. Vďaka vysokému predaju ropy do roku 1996 sa im darilo no rok 1997 priniesol znížený predaj ropy a to znamenalo veľké problémy s Iránskou ekonomikou. Zvýšenie cien ropy len čiastočne ekonomicky pomohol.

Štruktúra ziskov: Poľnohospodárstvo – 19%

Priemysel – 26%

Služby – 55%

 

 

Obyvateľstvo:

50,3% muži

Štruktúra podľa veku: do 15 rokov – 31,5%

od 15 do 65 rokov – 63,5%

od 65 rokov – 5%

Prirodzený prírastok: 0,77%

Úmrtnosť dojčiat: 55 mŕtvych na 1000 dojčiat

Priemerná dĺžka života: Muži – 70 rokov

Ženy – 71 rokov

Národnostné zloženie: Peržania – 51%, Azerbajdžanci – 24%, Kurdi – 7%, Arabi – 3%, Iné – 15%

Náboženstvo: Šiitský islam(90%), sunnitský islam(8%)

Obyvateľov pod hranicou chudoby: 53%

Nezamestnaných: 14%

Analfabeti: 23%

 

Aj keď v Iráne platí prísny zákaz obchodovania s omamnými látkami, prepravuje sa heroín z juhozápadnej Ázie do Európy. Niektoré zdroje uvádzajú že až 2 mil. (3%) ľudí je závislých od drog.

 

 

Doprava:

V Iráne je 140 000 kilometrov ciest, ale len 45 000 kilometrov je udržiavaných. Prevoz je v mestách dosť hustý, mimo mesta redší. Je tam relatívne hustá a veľmi lacná aj sieť leteckej dopravy. V tejto krajine je takisto dobre fungujúci systém autobusovej dopravy. Vo väčšine miest je autobusová stanica medzi ktorými premávajú diaľkové linky. Autobusy sú pohodlné a nie sú rozdelené na časti pre mužov a ženy ako v mestskej hromadnej doprave. Takisto sa dá pochváliť aj železničná doprava, ktorá je takisto systematická a dobre fungujúca. Na dlhšie trasy je možné zakúpiť si miestenku na lôžkový voz.