Irak

 

Rozloha: 437 072 km²

Počet obyvateľov: 28, 221 mil.

Hustota zaľudnenia: 65 obyv./ km²

Hlavné mesto: Bagdad, 6 554 000 obyv.

Štátne zriadenie: republika

Úradný jazyk: arabčina

Najvyšší bod: bezmenný štít, 3 661 m

Prírodné zdroje: ropa, zemný plyn, síra, fosfáty

Rasové a národnostné zloženie( %) Arabi 75- 80, Kurdi 15- 20, Peržania, Asýrčania

Priemerná dĺžka života: muži 69 rokov, ženy 71 rokov

Mena: nový iracký dinár

HDP na 1 obyvateľa: 3700 USD

 

Irak bol v roku 1980 druhou najbohatšou arabskou krajinou na vete po Saudskej Arábii. Následný vývoj zmazal dosiahnuté pozície. Vypukla dlhá a bezvýsledná vojna s Iránom sprevádzaná vnútroštátnymi nepokojmi. Iracké vedenie sa rozhodlo v roku 1990 pre okupáciu Kuvajtu, čo vyvolalo vojnu s medzinárodnými silami vedenými USA. Irak sa teraz ťažko zotavuje z dvoch dekád vojen a úpadku.  Napriek pomoci medzinárodného spoločenstva obnova krajiny môže trvať dlhé obdobie. Iracké poľnohospodárstvo nadväzuje na tisícročné tradície Mezopotámie v povodí riek Eufrat a Tigris. Pôda v tejto oblasti musí byť umelo zavlažovaná. Zrážky sa vyskytujú len v severných oblastiach Iraku. Hlavnými pestovanými plodinami sú pšenica, jačmeň, proso, kukurica, ryža, olejniny, bavlna a tabak. Irak býval najväčším producentom datlí na svete- aj toto odvetie však upadlo kvôli vojnám. Veľký význam má chov hospodárskych zvierat-  na severe dobytok, čím južnejšie, tým chudobnejšie pastviny- ovce a kozy, v púšťach dominujú ťavy. Krajina má veľmi obmedzené zásoby dreva na severe územia. Rybolov je skromným doplnkom výživy obyvateľstva v povodí riek a na pobreží. Priemysel je jednostranne zameraný na ťažbu ropy a zemného plynu.  Počas vojen však boli zničené mnohé vrty a ropovody.  Následkom bola ekologická katastrofa. Ropa sa ťaží hlavne na juhu krajiny a na severe v časti irackého Kurdistanu. Od obnovy ropného sektora závisí celková obnova hospodárskeho života. Ak by sa veci pohli správnym smerom ako v Iraku tak i na celom Blízkom východe, Irak by sa mohol stať opäť ekonomicky stabilnou krajinou regiónu s významným potenciálom v stavebníctve, obchode a cestovnom ruchu.