Tvary slovesa IR sa používajú spolu s predložkou a neurčitkom významového slovesa na vyjadrenie dejov, ktoré sa uskutočnia v blízkej budúcnosti.


VOYAABRIR la ventana.

VAS

VA

VAMOS

VÁIS

VANEjemplos:


Voy a tomar café. - Dám si kávu.


Vamos a pagar la cuenta. - Zaplatíme účet.Niekedy táto väzba môže mať doslovný význam.


Ejemplos:


Va a regar las plantas. - Ide poliať kvety.

 

Van a llamar al médico. - Idú zavolať lekára.


?Vas a ver el partido del fútbol? - Ideš pozerať futbalový zápas?


 

Slúži na vyjadrenie činnosti, plánov a rozhodnutí, ktoré sa odohrajú v blízkej budúcnosti.


Ejemplos:


Eduardo va a estudiar Derecho. - Eduardo ide študovať právo.


Eva va a escribir una carta. - Eva ide písať list.

 

El viernes van a visitar a mis padres. - V piatok idú navštíviť mojich rodičov.


 

Ak je významové sloveso zvratné, tak zvratné zámeno sa mení podľa osoby. Stojí buď pred slovesom IR, alebo za neurčitkom slovesa a píše sa spolu s ním.

 

Ejemplos:


Yo me voy a duchar. o  Voy a ducharme. - Idem sa sprchovať.


Ella se va a acostar. o  Ella va a acostarse. - Ide si ľahnúť.


Ellos se van a lavar. o   Ellos van a lavarse. - Idú sa umývať. 

 Zopakujte si:
1. Forma las frases según el modelo usando IR+A+infinitivo.

Carlos (levantarse) muy temprano.
Carlos va a levantarse muy temprano.

a) Mi hija (apuntarse) a un gimnasio.
b) Nosotros (ir de compras) a Zaragoza.
c) ?Tú (afeitarse) ahora?
d) Yo (dar) la vuelta con Pedro.


2. Relaciona las dos columnas. Luego escribe la frase correspondiente.

El coche de Carmen no funciona. llamar al mecánico

El coche de Carmen no funciona. Va a llamar al mecánico.

Mi abuela no está bien. tomar una aspirina
Ana está cansada. preguntar al profesor
Le duele la cabeza. acostarse
No entiendo la gramática. ir a verla

Použitá literatúra:
Jana Lenghardtová: Španielčina 1