Hodnota života nespočíva v počte jeho dní, ale v tom, ako s nimi naložíme... Či budeš so svojím životom spokojný, nezávisí od počtu tvojich rokov, ale od tvojej vôle.

Montaigne, Michel de

 

 

Zdroj:http://www.afroam.info/2011/05/us-abortion-rate-drops-except-among.html

 

 

Základnou morálnou otázkou súvisiacou s témou hodnoty života je pre mnohých ľudí otázka interrupcie.

 

Interupcia: umelé prerušenie tehotenstva, potrat. V dôsledku chápania interupcie ako morálneho problému sa vo svete aktivizujú dve hnutia vyprofilované z odlišných ľudsko-právnych a náboženských princípov.

 

Hnutie pro life (za život) – jeho podstata tkvie v nedotknuteľnosti ľudského života a v potrebe – povinnosti – chrániť práva ešte nenarodeného dieťaťa. Jeho zástancovia sú presvedčení, že ľudský život vzniká už v okamihu počatia. Svetonázorovo sa tento postoj opiera o náboženské východiská. Vyzdvihuje sa tu kresťanský morálny ideál, podľa ktorého je život darom od Boha a človek nemá právo ukončiť ho.

 

Hnutie pro choice (za voľbu) – zdôrazňuje právo ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom tehotenstve. Jeho zástancovia obhajujú názor, že plod sa vyvíja postupne, život sa začína až mozgovou činnosťou a treba hľadať kompromis medzi právami ženy a plodu (tento sa vo väčšine moderných krajín zabezpečuje povolením interupcie v prvých troch mesiacoch tehotenstva.) Na Slovensku je interupcia povolená v prvých 12 týždňoch tehotenstva, keď najčastejšie prichádza aj k samovoľným potratom.

 

Kde je pravda? Každý z týchto postojov má svoje ľudsky pravdivé argumenty. Rozhodnutie zostáva na postoji a zodpovednosti oboch možných rodičov, najmä však budúcej matky.


 

Cieľom uvažovania o tejto téme je postaviť žiaka v role matky ako slobodnej a zodpovednej bytosti a tiež v role nenarodeného embrya. Uvažujte o morálnom statuse ľudského embrya buď, len ako zmesi buniek alebo ako už potencionálneho tvora, ktorý má hodnotu ako samotný ľudský život. Z hľadiska filozofie (Aristoteles, Akvinský), možno hovoriť o živote človeka ako jedinca s dušou a telom až v niekoľkých týždňoch po počatí.

V medicínskych učebniciach je nenarodené dieťa ľudskou bytosťou asi od šiesteho mesiaca, ktoré reaguje a vedie aktívny citový život.

Uvažujte o možných dôvodoch, kedy medicínska etika akceptuje umelé prerušenie tehotenstva.


 

ZDRAVOTNÉ NÁSLEDKY INTERUPCIE


  • Rakovina prsníka, krčku maternice, vaječníkov a pečene

  • Perforácia maternice, potrhanie krčku maternice, spôsobovať krvácanie, horúčky a infekcie

  • Sterilita (infekcie sa objavujú u 30% interupcií)

  • Následné mimomaternicové a vajcovodové tehotenstvá (kvôli zjazvenému tkanivu)

  • Potraty a predčasné pôrody v následných tehotenstvách

  • Post-interupčný syndróm - od depresií až k samovražde

  • Terapia pre seba, partnera a prežité deti 

STE POSTIHNUTÍ NÁSLEDKAMI INTERUPCIE?


Interupcia často poskytuje rýchlu úľavu a oneskorené utrpenie. Následky interupcie môžu zahrňovať vinu, depresiu, žiaľ, hanbu, seba-nenávisť, nespavosť, hnev a agresivitu na oboch rodičoch a súrodencoch. Post-interupčná poradňa pomáha ľudom kontrolovať vinu a iné dôsledky interupcie, ktorými môžu trpieť rodičia, prežité deti, ostatní členovia rodiny a vykonávatelia interupcie.


 

POST-INTERUPČNÝ STRES.