Interpunkčné znamienka sa používajú v taliančine podobne ako v slovenčine. Pri používaní je iba niekoľko odlišností.

 

Interpunkčné znamienka / Segni d’interpunzione:

 

 

 

.

Punto fermo

Bodka

,

Virgola

Čiarka

;

Punto e  virgola

Bodkočiarka

:

Due punti

Dvojbodka

?

Punto interrogativo

Otáznik

!

Punto esclamativo

Výkričník

„“

Virgolette

Úvodzovky

 

´

Apostrofo

Apostrof

()

Parentesi tonde

Okrúhle zátvorky

[]

Parentesi quadre

Hranaté zátvorky

-

Trattino

Rozdeľovacie znamienko

Lineette

Pomĺčky

...

Punti di sospensione

Tri bodky

*

Asterisco

Hviezdička

/

Sbarretta, sbarra

Lomítko