Budúci čas sa vo francúzštine používa:


  1. na popis plánov do budúcnosti:


Bientôt, il ira habiter en France. - Onedlho pôjde bývať do Francúzska.  1. na vyjadrenie názorov aká bude budúcnosť:


Dans moins de 10 ans, tout le monde aura accès à l’Internet. - Do 10 rokov budú mať všetci prístup na internet.  1. na vyjadrenie toho, čo sa stane, ak… :


Si j’ai mon bac, j’irai à l’université. - Ak zložím maturitu, pôjdem na univerzitu.  1. na udeľovanie rozkazov:


Vous ferez une rédaction sur le thème de la pollution. - Napíšete esej o zneistení.  1. na vyjadrenie toho, čo sa stane, keď… alebo ako náhle…:


Dites-lui de me contacter dès qu’il aura ses résultats. - Povedz mu, aby ma kontaktoval, ako náhle bude mať svoje výsledky.
Tvorenie budúceho času :


Na vytvorenie budúceho času pridávame nasledujúce koncovky k infinitívu (neurčitku) pravidelných slovies (ak končí infinitív na -e, najprv toto -e odpojíme):regarder                                  répondre


je regarderai                          je répondrai

tu regarderas                         tu répondras

il/elle/on regardera                il/elle/on répondra


nous regarderons                 nous répondrons

vous regarderez                    vous répondrez

ils/elles regarderont             ils/elles irépondrontBežné nepravidelné slovesá:


aller j’irai                                  il faut il faudra

avoir j’aurai                             pouvoir je pourrai

devoir je devrai                      savoir je saurai

envoyer j’enverrai                  venir je viendrai

être je serai                             voir je verrai

faire je ferai                            vouloir je voudrai

8.13 InéIné spôsoby vyjadrovania budúcnosti :


  1. aller + infinitív: le futur proche


Ak hovoríme o niečom, čo sa určite stane v blízkej budúcnosti, použijeme aller v určitom tvare.


Je vais regarder le film ce soir. - Dnes večer sa chystám pozerať na ten film.

Il va travailler ce week-end. - On má v úmysle tento víkend pracovať.  1. je voudrais/j’aimerais/je pense/j’envisage de + infinitív

 

Ak hovoríme o plánoch do budúcnosti, ktorých splnenieje nie je isté, tzn. priania, ambície alebo sny:


Je voudrais rentrer dans l’armée de l’air. - Rád by som vstúpil do radov vojenského letectva.

J’aimerais aller à Paris le week-end prochain. - Rád by som šiel na budúci týždeň do Paríža.

Je pense acheter un vélo cet été.- Myslím, že si kúpim tohto roku v lete bicykel.  1. Prítomný čas


Prítomný čas použijeme vo vzťahu k udalosti vo veľmi blízkej budúcnosti alebo niečomu, čo je viac než pravdepodobné.


Tu sors ce soir? Oui, je retrouve Annie en ville. - Pôjdeš dnes večer von?

Je vais à l’université de Leeds l’année prochaine. - Na budúci rok idem na univerzitu v Leedse.Zopakujte si:
1. Vymenujte na čo používame vo francúzštine budúci čas a uveďte 1 príklad.
2. Povedzte postup tvorenia budúceho času.
3. Vymenujte 12 nepravidelných slovies a ich tvar v budúcom čase (1.osoba singuláru).
4. Aké iné spôsoby vyjadrenia budúceho času existujú vo francúzštine.

Použitá literatúra:
Ján Taraba, Francúzska gramatika
J.Girardet, J.Pécheur, Campus 1