V angličtine máme veľa fráz, ktoré majú predložku.


at


 

 

 

 

 

príklad


 

at the beginning

 

na začiatku

 

at the end

 

na konci

 

at first

 

najskôr

 

at last

 

nakoniec

 

at the moment

 

teraz

 

at the weekend

 

cez víkend

 

at once

 

ihneď


 

She´ll be back at the beginning of the next week. (Vráti sa na začiatku budúceho týždňa.)


At first, I didn´t believe what he was saying. (Najskôr som neveril, čo hovorí.)


I waited for weeks and at last the letter arrived. (Čakal som týždne a nakoniec list prišiel.)


Are you busy at the moment? (Si teraz zaneprázdnený?)


You don´t have to do everything at once. (Nemusíš všetko robiť ihneď.)Predložku at používame aj pri určovaní rýchlosti:


He was driving at over 150 km/hour. (Šoféroval rýchlosťou viac ako 150 km/hodinu.)
by


Túto predložku používame pri rôznych typoch dopravy:


by car/bike/bus/plane/boat/train ...Do you go to work by car or by train? (Chodíš do práce autom alebo vlakom?)


ALE


Pokiaľ ideme pešo tak povieme on foot:


I came here on foot because I wanted some exercise. (Prišiel som pešo, pretože som sa chcel precvičiť.)Iné predložky s dopravou: