1) V lese žije pavúk križiak obyčajný, popíš vyznačené časti tela pavúka.

2)      Vysvetli pojmy:

symbióza ..................................................................................................

parazit ......................................................................................................

inštinkt ..................................................................................................... 

biologická rovnováha ..............................................................................

 

 

3)    Doplň:

Telo hmyzu sa skladá z troch častí ............................ , ............................. a ............................ . Na ........................... sú  zložené oči a tykadlá, na  ............................. sú  ....... (uveď počet)  páry krídel a ...... (uveď počet)  páry končatín . Na konci  ............................. je u niektorých zástupcov jedová žľaza.

 

4)    Uhádni, kto som...

a)    Žijem na kroch a tráve, moja samička sa živí krvou koristi – hostiteľa, ja sa živím rastlinnými šťavami . Volám sa : .....................................................................

b)    Patrím do skupiny hmyzu. Žijem vo veľkých spoločenstvách. Volám sa : ................................

c)     Som váš najväčší chrobák. Adresa: dubový les. Volám sa: ...........................................

d)    Žijem pod kôrou starých stromov, moje larvy sa živia lykom stromu. Som ............................

e)    Som motýľ a moje húsenice sa živia ihličím smreka a borovice. Meno: .....................................

f)     Som užitočný hmyz, moja samička kladielkom znáša vajíčka do lariev hmyzu žijúceho pod kôrou. Volám sa :................................................