Vypracovala: Alena Hmirová


Tvorenie:

Jednoduchý minulý čas tvoríme tak, že od 1. osoby plurálu vyčasovaného slovesa odtrhneme koncovku –ons a k základu slovesa, ktorý nám zostal, pripájame koncovky jednoduchého minulého času.

Koncovky: -ais -ions

-ais -iez

-ait -aient

Slovesá 1. triedy

PARLER: nous parl / ons (prítomný čas)

Singulár

Plurál

1. osoba

Je parlais

Nous parlions

2. osoba

Tu parlais

Vous parliez

3. osoba

Il parlait, Elle parlait

Ils parlaient, Elle parlaient

Slovesá 2. triedy

SORTIR: nous sort / ons (prítomný čas)

Singulár

Plurál

1. osoba

Je sortais

Nous sortions

2. osoba

Tu sortais

Vous sortiez

3. osoba

Il sortait, Elle sortait

Ils sortaient, Elles sortaient

Slovesá 3. triedy

RÉPONDRE: nous répond / ons (prítomný čas)

Singulár

Plurál

1. osoba

Je répondais

Nous répondions

2. osoba

Tu répondais

Vous répondiez

3. osoba

Il répondait, Elle répondait

Ils répondaient, Elles répondaient

Slovesá avoir a être v jednoduchom minulom čase:

AVOIR

Singulár

Plurál

1. osoba

avais

Nous avions

2. osoba

Tu avais

Vous aviez

3. osoba

Il avait, Elle avait

Ils avaient, Elles avaient

ÊTRE

Singulár

Plurál

1. osoba

étais

Nous étions

2. osoba

Tu étais

Vous étiez

3. osoba

Il était, Elle était

Ils étaient, Elles étaient

Minulý čas nepravidelných slovies sa tvorí pravidelne:

Príklad:

VOIR: nous voy / ons (prítomný čas)

Je voyais Nous voyions

Tu voyais Vous voyiez