Vypracovala: Lenka Šichtová

 

 
 

Tvrdý vzor: школа

 

Jednotné číslo
Množné číslo
1.
школа
школы
2.
школы
школ
3.
школе
школам
4.
школу
школы
5.
о школе
о школах
6.
школой
школами
 
Podľa vzoru школа sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v 1. páde jednotného čísla koncovkou –a, pred ktorou je tvrdá párová spoluhláska, napríklad: липа, Елена, карта, мама, изба,...
 
Mäkký vzor: неделя
 
 
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
неделя
недели
2.
недели
недель
3.
неделе
неделям
4.
неделю
недели
5.
о неделе
о неделях
6.
неделей
неделями
 
Podľa vzoru неделя sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v 1. páde jednotného čísla na koncovku -я, pred ktorou je mäkká párová spoluhláska, napríklad: тётя, Аня, капля, яблоня,...
 
Podľa uvedených vzorov sa v ruskom jazyku skloňujú okrem ženských podstatných mien aj podstatné mená mužského a spoločného rodu s rovnakým zakončením, napríklad: папа, дядя, сирота,...
 

Vzor: тетрадь
 

Jednotné číslo
Množné číslo
1.
тетрадь
тетради
2.
тетради
тетрадей
3.
тетради
тетрадям
4.
тетрадь
тетради/тетрадей
5.
о тетради
о тетрадях
6.
тетрадью
тетрадями
 
Podľa vzoru тетрадь sa skloňujú podstatné mená ženského rodu zakončené v 1. páde jednotného čísla na mäkkú párovú spoluhlásku, napríklad: связь, степень, цепь, обувь, очередь,...
 
Takisto sa podľa tohto vzoru skloňujú podstatné mená zakončené na -жь, -чь, -шь, -щь, napríklad: помощь, вещь, молодёжь, мышь,...
 

 
Vzor: акция
 

Jednotné číslo
Množné číslo
1.
акция
акции
2.
акции
акций
3.
акции
акциям
4.
акцию
акции
5.
об акции
об акциях
6.
акцией
акциями
 
Osobité skloňovanie majú podstatné mená дочь, мать:
 
Jednotné číslo
 
Množné číslo
1.
дочь
дочери
2.
дочери
дочерей
3.
дочери
дочерям
4.
дочь
дочерей
5.
о дочери
о дочерях
6.
дочерью
дочерями

 

  • Podstatné mená s kmeňom к, г, х a koncovkou a sa skloňujú podľa tvrdého vzoru, ale v 2. páde jednotného čísla a v 1. páde množného čísla majú mäkkú koncovku –и: фабрика, фабрики

 

  • Podobne sa skloňujú aj podstatné mená zakončené na -жа,-ша,-ча,-ща, napríklad: ложи, афиши, задачи,...

 

  • Slová na –ца, napríklad больница, улица, овца, majú tvrdé skloňovanie s výnimkou 6. pádu jednotného čísla, v ktorom majú neprízvučnú koncovku –ей,napríkladбольницей, улицей

 

  • Niektoré podstatné mená majú v 2. páde množného čísla koncovku ей, napríklad: доля - долей, дядя - дядей, юноша - юношей, свеча - свечей, лыжня - лыжней,...

 

  • V tvaroch 2. pádu množného čísla s nulovou koncovkou sa vkladajú do slov samohlásky, napríklad: кукла - кукол, кухня - кухонь, лодка – лодок, сестра - сестёр, кошка - кошек, деревня - деревень, свадьба - свадеб, семья - семей, судья - судей, статья - статей,...

 

  • Osobité tvary v 2. páde množného čísla majú aj tieto podstatné mená: песня - песен, басня - басен, спальня - спален,...
 

Упражнение:
 

  1. Aké slová sa skloňujú podľa vzoru школа?
  2. Vyskloňujte podstatné mená: мама, овца, дочь, мышь, свадьба
 

ZDROJ:

1. BALÁŽ, G. – ČABALA, M. – SVETLÍK, J.: Gramatika ruštiny. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995