Vypracovala: Lenka Šichtová
 
 
Tvrdý vzor: правило
 
 
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
правило
правила
2.
правила
правил
3.
правилу
правилам
4.
правило
правила
5.
о правиле
о правилах
6.
правилом
правилами
 
Podľa vzoru правилоsa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené kmeňom na tvrdú párovú spoluhláskou s koncovkou –o v základnom tvare, napríklad: блюдо, место, сотрудничество, окно, озеро,...
Mäkký vzor: поле
 
 
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
поле
поля
2.
поля
полей
3.
полю
полям
4.
поле
поля
5.
о поле
о полях
6.
полем
полями
 
Podľa vzoru поле sa skloňujú podstatné mená stredného rodu zakončené kmeňom na mäkkú párovú spoluhlásku s koncovkou -e, patria sem iba slová море а горе.
Podstatné mená stredného rodu zakončené na -мя majú samostatné skloňovanie:
 
 
Jednotné číslo
Množné číslo
1.
время
времена
2.
времени
времён
3.
времени
временам
4.
время
времена
5.
о времени
о временах
6.
временем
временами
 
Rovnako sa skloňujú aj podstatné mená: имя, знамя, бремя, вымя, темя, пламя, племя, семя, стремя
(Podstatné meno семя má v 2. páde množného čísla tvar семян).