Vypracovala: Lenka Šichtová

 

 

Podstatné mená sú ohybné slová, ktoré označujú názvy vecí, osôb, živočíchov, dejov a vlastností.

 

Podstatné mená vystupujú vo vete najčastejšie ako podmet a predmet.

Gramaticky rozoznávajú rod, číslo a pád.

Podstatné mená delíme na:

  1. a) konkrétne

b) abstraktné

  1. a) všeobecné

b) vlastné

Podľa rodu delíme podstatné mená na:

  1. mužské

  2. ženské

  3. stredné

Podstatné mená mužského rodu

(Имена существительные мужского рода)

Tvrdý vzor: завод

Jednotné číslo

Množné číslo

1.

завод

заводы

2.

завода

заводов

3.

заводу

заводам

4.

завод/мастера

заводы/мастеров

5.

о заводе

о заводах

6.

заводом

заводами

Podľa vzoru завод sa skloňujú podstatné mená mužského rodu zakončené v 1. páde jednotného čísla na tvrdú párovú spoluhláskou, napr.: род, дуб, демократ, Иван,...