Prítomný čas

IO SONO

JA SOM

TU SEI

TY SI

LUI / LEI È

ON / ONA JENOI SIAMO

MY SME

VOI SIETE

VY STE

LORO SONO

ONI / ONY SÚUso del verbo ESSERE – Použitie slovesa ESSERE / BYŤ


Modi di dire – ustálené výrazy


 

 

Essere occupato /-a

Byť zaneprázdnený /-á

Essere libero /-a

Byť voľný /-á – Mať voľno

Essere fortunato /-a

Máť šťastie (on, ona)

Essere sfortunato /-a

Mať nešťastie (on, ona)

Essere iellato

Mať smolu

Essere d’accordo

Súhlasiť

Essere stufo /-a di fare qualcosa

Mať niečoho dosť / Mať niečoho po krk

Essere al verde

Byť na mizine

Essere a terra

Byť v zlej situácií

Essere a posto

Byť v poriadku, cítiť sa spokojný /-á

Essere a piedi

Byť pešo

Essere in gamba

Byť šikovný /-á

Essere dalla parte di qualcuno

Byť na čej strane

Essere in arrivo

Práve prichádzať

Essere in buoni rapporti (con qualcuno)

Byť za dobre (s niekým)

Essere abituato /-a a qualcosa

Byť na niečo zvyknutý /-á

Essere stanco /-a

Byť unavený /-á

Essere contento /-a di qualcosa

Byť spokojný /-á s niečímVšetky ustálené výrazy sa dajú použiť vo všetkých slovesných časoch. My si uvedieme príklady iba v prítomnom čase.


Esempi – Príklady


 

 

Lui è un ragazzo veramente in gamba.

On je ozaj šikovný chlapec.

Oggi non ho la macchina. Sono a piedi.

Dnes nemám auto. Som pešo.

Lei è dalla parte di sua sorella.

Ona je na strane svojej sestry.

Mi dispiace, non posso venire. Sono molto occupato.

Je mi ľúto, nemôžem prísť. Som veľmi zaneprázdnený.

Sei libera domani sera?

Máš voľno zajtra večer? – Si voľná zajtra večer.

Non sono abituta a queste temperature.

Nie som zvynutá na tieto teploty.

Vuoi mangiare? No grazie, sono a posto.

Chceš jesť? Nie ďakujem, som v poriadku – cítim sa takto dobre.

Siete d’accordo? Sì, siamo d’accordo.

Súhlasíte? Áno, súhlasíme.

Che ora è? Sono già stanca. Vado a dormire.

Koľko je hodín? Už som unavená. Idem spať.

Sei abituato a questo tipo di cibo?

Si zvyknutý na tento druh jedla?

Devo dire che lui è veramente sfortunato.

Musím povedať, že on má naozaj nešťastie.

 Zopakujte si:
1. Vyčasuj sloveso “ESSERE”.
2. Nasledujúce ustálené výrazy prelož do taliančiny: Byť pešo. Byť v zlej situácií. Byť na niečo zvyknutý. Byť unavený.
3. Nasledujúce ustálené výrazy prelož do slovenčiny: Essere in gamba. Essere a posto. Essere libero. Essere contento di qualcosa.
4. Použi vo vetách ustálené výrazy z cvičenia 3.

Použitá literatúra:
Michaela Saccardinová, Giuseppe Betta: Taliančina pre samoukov, 1994