Zdvorilostná forma / Forma di cortesia (Il modo imperativo)


Verbi riflessivi


V zdvorilostnej forme v rozkazovacom spôsobe stoja zámena pred slovesom.  1. slovesná trieda = ARE


 

 

 

 

 

LAVARSI

UMÝVAŤ SA

NON LAVARSI

NEUMÝVAŤ SA

jednotné číslo

si lavi

umývajte sa!

non si lavi

neumývajte sa!

množné číslo

si lavino

umývajte sa!

non si lavino

neumývajte sa ! 

  1. slovesná trieda = ERE


 

 

 

 

 

PRENDERSI

ZOBRAŤ SI

NON PRENDERSI

NEZOBRAŤ SI

jednotné číslo

si prenda

zoberte si!

non si prenda

nezoberte si!

množné číslo

si prendano

zoberte si!

non si prendano

nezoberte si ! 

  1. slovesná trieda


 

 

 

 

 

SENTIRSI

CÍTIŤ SA

NON SENTIRSI

NECÍTIŤ SA

jednotné číslo

si senta

cíťte sa!

non si senta

necíťte sa!

množné číslo

si sentano

cíťte sa!

non si sentano

necíťte sa ! 

 

 

 

 

TRASFERIRSI

PRESŤAHOVAŤ SA

NON TRASFERIRSI

NEPRESŤAHOVAŤ SA

jednotné číslo

si trasferisca

presťahujte sa!

 

non si trasferisca

nepresťahujte sa!

množné číslo

si trasferiscano

presťahujte sa!

non si trasferiscano

nepresťahujte sa !
Esempi:


Si prenda subito le sue cose e non si faccia vedere mai più. – Zoberte si svoje veci a už sa nikdy viac neukazujte!

Non si nascondano, non è bello. – Neskryte / neskryvajte sa, nie je to pekné!

Si alzi subito, qui non si può sedere. – Ihneď vstaňte, tu sa nesmie sedieť!

Buon viaggio e si diverta molto a Praga. – Šťastnú cestu a bavte sa dobre v Prahe.

La prego, non si trasferisca. Prosím Vás, nepresťahujte sa! 

Imperativo del verbo e la particella pronominale / rozkazovací spôsob a neprízvučné zámeno


Aj v tomto prípade (samozrejme v zdvorilostnej forme) budú stáť všetky zámena pred slovesom.


Esempi:


Vincere la partita. (Vyhrať zápas). – Vincerla. (Vyhrať ju).


 

 

 

 

 

jednotné číslo

la vinca

vyhrajte ju!

non la vinca

nevyhrajte ju!

množné číslo

la vincano

vyhrajte ju!

non la vincano

nevyhrajte ju!Portare il pallone al ragazzo. (Priniesť chlapcovi loptu). – Portarglielo. (Priniesť mu ho).


 

 

 

 

 

jednotné číslo

glielo porti

prineste mu ho!

non glielo porti

neprineste mu ho!

množné číslo

glielo portino

prineste mu ho!

non glielo portino

neprineste mu ho!
Dire di questo qualcosa. (Povedať o tom niečo). – Ne dire qualcosa. (Povedať o tom niečo).


 

 

 

 

 

jednotné číslo

ne dica qualcosa

povedzte o tom niečo!

non ne dica niente

nepovedzte o tom nič!

množné číslo

ne dicano qualcosa

povedzte o tom niečo!

non ne dicano niente

nepovedzte o tom nič!


 Zopakujte si:
1. Ak ide o zvratné zámená, kde stoja zámená v rozkazovacom spôsobe v zdvorilostnej forme?
2. A ak ide o neprízvučné zámená, kde stoja tieto zámená v rozkazovacom spôsobe v zdvorilostnej forme?
3. Daj správne do rozkazovacieho spôsobu, v zdvorilostnej forme, nasledujúce slovesá: alzarsi, nascondersi, prendersi, sentirsi, divertirsi, trasferirsi.

Použitá literatúra:
Talianska gramatika, Michal Hľušík, 2001