Vypracovala: Mgr. Halušková

 

 

 

Manželia Molitorovci pochádzajú z Košíc, od roku 1996 žijú však v Sydney v Austrálii, kde pracujú ako architekti a píšu knihy pre deti.

 

"Dievčatko z Krajiny Drakov" tvoria tri knihy :

"Mezzarthys" (2005)

"Tajomstvo Legelynu" (2005)

"Chrám duchov"  (2006)

 

Literárny druh: epika

Literárny žáner: f a n t a s y  (fantastický dej, udalosti, prostredie, postavy)

Forma: próza

Hlavná postava: Dievčatko

Vedľajšie postavy: Sabatas Hissatam, Attanai, Seelia, Nanet

Téma: Dievčatko prichádza do krajiny Mezzarthys.

Hlavná myšlienka: Dievčatko má splniť tajomnú úlohu v zápase so zlom.

 

 

O knihe Mezzarthys

Príbeh sa odohráva na dvoch kontinentoch, ktoré v pradávnej minulosti tvorili jeden celok. Pred tisíckami rokov však Zamykač času pevninu oddelil na dva kontinenty. V jednej z nich, Mezzarthys, sa uchovali prastaré čarodejné schopnosti. Čas tu plyniepomalšie a okrem ľudí je osídlená nadprirodzenými bytosťami. Druhý kontinent, Krajina Drakov, je naša súčasná civilizácia.

Najlepšiemu čarodejníkovi z Mezzarthys sa podarilo otvoriť časopriestorové tunely do Krajiny Drakov. Vtedy do nej ako dieťa ušla čarodejnica Attanai. Založila si tu rodinu, z ktorej jej zostala vnučka. Attanai ju pošle do Mezzarthys k svojim sestrám – mocným čarodejniciam. Zlá čarodejnica Hissatam chce jej vnučku využiť na získanie moci v Mezzarthys. (Podľa prastarých predpovedí môže čarodejnici k prevzatiu vlády dopomôcť dieťa...) Dievča si v novej krajine musí zvykať na nové príbuzné, odlišnú civilizáciu a orientovať sa v silách dobra a zla. Aby ju Hissatam nevypátrala, musí sa maskovať, nikto nesmie poznať jej meno, preto je pre všetkých iba Dievčatko.


 

O knihe Tajomstvo Legelynu

Druhý diel fantazijného príbehu Dievčatka z Krajiny Drakov a jej nezvyčajných priateľov. Deti sa dozvedia, čo sa stalo s Dievčatkom a malým čarodejníckym učňom Dereqom. Dievčatko a Dereq budú musieť utekať a skrývať sa v divočine, budú hladovať i trpieť smädom, veštiť i kradnúť... Na úteku sa stretnú s mnohými nebezpečnými bytosťami. Dievčatko sa dokonca stretne zoči-voči so samotnou zlou čarodejnicou Hissatam.


 

O knihe Chrám duchov

Hoci je Chrám duchov už treťou knihou o Dievčatku bez mena, číta sa ako samostatný príbeh. Nie je dôležité, že hlavnou postavou je vtipná, vynaliezavá dievčinka. V knihe sú opísané toľké dobrodružstvá, že si ju na jeden dych prečítajú aj chlapci. Nebojácnej dievčinke sa podarí vyslobodiť čarodejníka Merlina zo zakliatia a on jej za to prezradí, akým čarom môže oživiť svoju mŕtvu babku. Aby sa čarovanie vydarilo, musí Dievčatko navštíviť starobylý Chrám duchov. Tam na Dievčatko striehne obrovské nebezpečenstvo a tety majú naozaj čo robiť, aby Dievčatko zachránili.
Aj Merlinovo vyslobodenie spôsobí v krajine Mezzarthys obrovský rozruch. Ukáže sa, že vôbec nie je tým dobrotivým čarodejníkom, za akého sa vydával...