Hydroxidy

       hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny kyslíka O, vodíka H a hydroxidotvorného prvku (najmä kovového) X, teda:

       skupinu OH nazývame hydroxidová a jej oxidačné číslo je –I, teda OH-I,

       vo všetkých hydroxidoch je značka hydroxidotvorného prvku pred skupinou OH

 

Názvoslovie hydroxidov:

       názvy hydroxidov sa podobne ako názvy kyselín skladajú z dvoch slov:

       podstatné meno – tvorí ho slovo hydroxid,

       prídavné meno – je odvodené od názvu hydroxidotvorného prvku s príponou, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu:

Oxidačné číslo

Prípona

I

-ný

II

-natý

III

-itý

IV

-ičitý

V

-ičný / -ečný

VI

-ový

VII

-istý

VIII

-ičelý

 

K+I        -ný        hydroxid draselný    KOH

Ca+II      -natý      hydroxid vápenatý    Ca(OH)2

Al+III      -itý         hydroxid hlinitý        Al(OH)3

 

Príklady:

HYDROXID DRASELNÝ

  1. vypíšeme prvky                       K  OH
  2. určíme ox. Čísla                      K+I  OH-I
  3. krížovým pravidlom  prenesieme ox. čísla                  K1+I  OH1-I
  4. vytvoríme vzorec                     KOH

 

HYDROXID ŽELEZITÝ

  1. vypíšeme prvky                       Fe  OH
  2. určíme ox. čísla                       Fe+III    OH-I

3.     krížovým pravidlom  prenesieme ox. čísla                  Fe1+III  OH3-I

  1. vytvoríme vzorec                     Fe (OH)3

 

!!! ak je oxidačné číslo hydroxidotvorného prvku vyššie ako +I, celá hydroxidová skupina sa dáva do zátvoriek

 

Hydroxidové anióny

       pri rozpúšťaní hydroxidu sodného vo vode vznikajú ióny:

       podobne ako hydroxid sodný, aj ostatné hydroxidy vo vode ionizujú za vzniku iónov OH- a príslušného katiónu,

       práve hydroxidové ióny OH- spôsobujú zásaditosť roztokov hydroxidov

 

pH Hydroxidov

       podobne ako pri kyselinách, aj pri hydroxidoch používame pH stupnicu, ktorou zisťujeme mieru zásaditosti:

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt indikátorové papieriky ph   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zasadité ph

       zásadité roztoky majú pH väčšie ako 7, čím je hodnota bližšia k (12) 14, tým je roztok zásaditejšíZopakujte si:
1. Charakterizujte skupinu hydroxidy.
2. Ako tvoríme chemické vzorce hydroxidov?
3. Aké pH majú hydroxidy?


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 12-13. ISBN 978-80-8091-310-6


Zdroje obrazkov:
http://www.innerlight.sk/meriame-svoje-ph-ako-a-kedy-na-to/.
http://blog.kaloricketabulky.cz/2015/01/rndr-lucie-svobodova-odkyseleni-organismu-nutnost-nebo-obchodni-trik/.