Hydroxidy

       hydroxidy sú trojprvkové zlúčeniny kyslíka O, vodíka H a hydroxidotvorného prvku (najmä kovového) X, teda:

       skupinu OH nazývame hydroxidová a jej oxidačné číslo je –I, teda OH-I,

       vo všetkých hydroxidoch je značka hydroxidotvorného prvku pred skupinou OH

 

Názvoslovie hydroxidov:

       názvy hydroxidov sa podobne ako názvy kyselín skladajú z dvoch slov:

       podstatné meno – tvorí ho slovo hydroxid,

       prídavné meno – je odvodené od názvu hydroxidotvorného prvku s príponou, ktorá zodpovedá oxidačnému číslu:

Oxidačné číslo

Prípona

I

-ný

II

-natý

III

-itý

IV

-ičitý

V

-ičný / -ečný

VI

-ový

VII

-istý

VIII

-ičelý

 

K+I        -ný        hydroxid draselný    KOH

Ca+II      -natý      hydroxid vápenatý    Ca(OH)2

Al+III      -itý         hydroxid hlinitý        Al(OH)3

 

Príklady:

HYDROXID DRASELNÝ

  1. vypíšeme prvky                       K  OH

  2. určíme ox. Čísla                      K+I  OH-I

  3. krížovým pravidlom  prenesieme ox. čísla                  K1+I  OH1-I

  4. vytvoríme vzorec                     KOH

 

HYDROXID ŽELEZITÝ

  1. vypíšeme prvky                       Fe  OH

  2. určíme ox. čísla                       Fe+III    OH-I

3.     krížovým pravidlom  prenesieme ox. čísla                  Fe1+III  OH3-I

  1. vytvoríme vzorec                     Fe (OH)3