Najpoužívanejšie:

hydroxid sodný NaOH
hydroxid draselný KOH
-biele tuhé látky
-predávajú sa ako granulky, šupinky
-majú leptavé účinky NIKDY NECHYTAŤ RUKOU !!!
-veľmi dobre rozpustné vo vode


1. POMOC:
a) vymyť prúdom studenej vody
b)neutralizovať
- octu (kys. citrónová)-pokožka
- kyseliny bóritej (bóritá voda)-oko