Zatiaľ sme hustotu látky vysvetlil iba tak, že sme sa pozreli na látku zvonku. Hovorili sme o hustote pevných látok a kvapalín a tie sa nedajú stlačiť.


Plyny sa dajú ľahko stlačiť a tiež sa veľmi rozpínajú. Preto keď chceme poznať hustotu plynu, musíme sa pozrieť dovnútra plynu, z čoho je zložený a čo sa tam deje. 

Pokus 1


Nechajte v striekačke vzduch a uzavrite jej koniec. Potom vzduch v striekačke stlačte.

 

Skúste vysvetliť, čo sa deje s časticami vzduchu v striekačke a ako sa zmenila hustota vzduchu. Pomôže vám nasledujúci obrázok.


Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

 

Vysvetlenie 1


Keď stlačíme vzduch v striekačke, častice vzduchu sa natlačia viac k sebe - sú viac nahusto. Hustota vzduchu sa zväčší.
Pokus 2


Nechajte v striekačke vzduch a uzavrite jej koniec. Potom striekačku ponorte do horúcej vody a pozorujte čo sa deje s piestom striekačky.

 

Striekačku vyberte z vody a opäť pozorujte čo sa deje s piestom striekačky.


Skúste vysvetliť čo sa deje s časticami vzduchu v striekačke a ako sa zmenila hustota vzduchu. Pomôže vám nasledujúci obrázok.


Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

Zdroj: Mgr. Monika Andrejovská

 

 

 

Vysvetlenie 2


Keď ponoríme striekačku do horúcej vody, piest striekačky sa vysúva von. To preto, lebo vzduch v striekačke sa zohrieva a rozpína. Častice teplejšieho vzduchu sú ďalej od seba nie sú tak nahusto. Hustota teplejšieho vzduchu sa zmenšila.


 

Keď vyberieme striekačku z horúcej vody, piest striekačky sa zasúva späť dovnútra. To preto, lebo vzduch v striekačke sa ochladzuje a sťahuje. Častice chladnejšieho vzduchu sú bližšie k seba – sú viac nahusto. Hustota chladnejšieho vzduchu sa zväčšila.