Po smrti svojho staršieho brata Václava, ktorý vládol v Čechách, chcel Žigmund Luxemburský nastúpiť aj na český trón. Na Vyšehrade sa nechal korunovať, ale husiti ho neuznali, lebo nebol ochotný uznať požiadavku slobodnej husitskej viery.
Žigmund sa pokúšal pomoc husitov zlomiť. Od roku 1428 podnikali husiti výpravy aj na Slovensko, ich cieľom bolo demonštrovať silu a získať korisť.
V roku 1428 husiti ohrozili aj Bratislavu, vypálili jej predmestie ale odtiahli naspäť na Moravu.
V roku 1430 husiti vpadli až k Trnave, husiti síce zvíťazili, ale aj kôli veľkým stratám sa vrátili naspäť.
Roku 1431 vtrhli na Spiš a vypálili predmestie Levoče neskôr aj kláštor kartuziánov v Lechnici.
Na jeseň 1431 sa dva prúdy husitov spojili pri Žiline, išli cez Považie, do Liptova, zmocnili sa Likavy, vracali sa späť, cez Turiec prenikli do Prievidze a Topoľčian.