- vznikli ako literárna skupina v 50. rokoch

- meno dostali podľa románu Francoisa Mimiera . Modrí husári

- v literatúre je tento smer ..kola nenútenosti.

- vznikli ako protipól existencionalizmu

- vyjadrujú vlastný názor na úlohu literatúry, ktorá má čitateľov .zvádzať. a nie stále poúčať

Znaky:

1. z ich románov sa vytrácajú témy dobra a zla

2. témy osudu

3. témy zmyslu existencie - bezstarostnosť

4. vytráca sa motív zodpovednosti

5. typickými hrdinami sú výsostne nezodpovední, veselo-bezstarostní, nenútení a. bezočiví

búrliváci bez zábran, bezohľadný egoisti, ktorí chcú naplno .iť a u.iť si a urobiť čo najviac

.husárskych kúskov. a pritom nehľadia na iných

6. v popredí je psychologická kresba postavy

7. veľmi pútavý dej

8. motívy: alkohol, erotika, sex

9. svojimi dielami provokujú malomestský svet

Predstavitelia:

Michel Deón

A.Blondi

Francois Saganová