Vypracovala: Mgr. Halušková


 

 

Literárny druh: lyrika

Literárny žáner: básnická skladba

Literárna forma: didakticko-reflexívna poézia

Téma: mravné poučenia a praktické rady o rozmanitých veciach a životných otázkach