2. Pomenuj svoje emócie. Vyjadri ich farbami . Neváhaj miešať farby a experimentovať .

 

                RÁNO                      VSTUP DO ŠKOLY                      TERAZ


 

 

3. Nájdi ukryté slová. Zlož z nich vetu .

Polkemúdryasklčlovekwiuosakjhgnebránipolplačuxcvtým, mnbžedfsaplkdápstdogtresmiechu.


(Múdry človek sa bráni plaču tým,že sa dá do smiechu .)


 

4. Z každého riadka vyber jedno písmeno tak, aby vzniklo slovo

 

P S L
L O H
A V C
I G V
U T E

 

 

 

 

 

 

 (pocit) Použitá literatúra:
E.Ivanová, Ľ.Kopinová: Etická výchova , MPC Bratislava, 2004
R.R.Olivar: Etická výchova, Orbis Pictus Istropolitana, 1992
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava, 2009

Zdroje obrazkov:
http://www.gamepark.cz/moc_slova_625039.htm