City sú cenným zdrojom informácií o našich najhlbších postojoch, ktoré ovplyvňujú naše reakcie a správanie a o rebríčku hodnôt v našom živote. Sú dôležité pre mentálne zdravie človeka. Každý človek by si mal všímať svoje city, oceňovať ich a s nimi pracovať.


Vo vzťahu k citom sa vyskytujú dva extrémy:

 

1. Podceňovanie citov – ich vyjadrovanie sa považuje za slabosť

2. Preceňovanie citov – nechať sa nimi zaplaviť, ovládnuť, zotročiť .

 

City nemôžeme hodnotiť ani ako dobré, ani ako zlé. Pôsobia len ako katalyzátor toho, čo je v nás. Vzhľadom na rôznorodosť citov a ich vplyv na zdravie človeka a jeho psychiku rešpektujem isté pravidlá.

 

Roche Olivar odporúča nasledujúce:

 

Často vyjadrovať pozitívne city láskavosť, vďačnosť, prijatie.

Dôverne, ale nie často vyjadrovať negatívne city, nesúlad, skľúčenosť.

Negatívne city týkajúce sa správania iných osôb vyjadrovať opatrne a len vo vhodnej chvíli.

Rešpektovať vlastnosti citov a vyslovovať ich v 1. osobe. Vyhýbať sa priamemu obvineniu druhého.

Bezpodmienečne sa vyhýbať výčitkám, najmä okamžitým. Výčitka vo všeobecnosti vyvoláva opačný efekt.

 

Zdroj:http://www.gamepark.cz/moc_slova_625039.htm
Čo cítim

 

Naladenie

Do prázdneho políčka voľne kresli čiary, až kým ho nezaplníš.

  • Napíš ako si sa pri kreslení cítil/-a.

  • Ohranič čiarou ľubovoľný kúsok kresby. Čo ti pripomína?

  • Vymysli názov ohraničenej kresby.

  • Zlož o nej báseň alebo pieseň.


 

1. Vytvor z krúžkov tváričky , ktoré vyjadrujú určené emócie.

Pre každú emóciu zvoľ vhodnú farbu.

 

        Strach                          Hnev                        Úzkosť                   Radosť