Základné údaje

 

 • Austrália patrí medzi hospodársky najsilnejšie štáty sveta,

 • životná úroveň obyvateľstva je vysoká,

 • väčšia časť obyvateľstva pracuje v službách,

 • základom rozvoja hospodárstva je poľnohospodárstvo a ťažba a vývoz nerastných surovín,

 • významná je ťažba uhlia, železnej rudy, mangánu, farebných kovov,

 • priemysel je sústredený na spracovanie nerastných surovín,

 • pomerne vysoká produkcia poľnohospodárskych produktov,

 • Austrália je najväčším producentom vlny na svete,

 • má najväčšie stáda oviec na svete,

 • dobre rozvinutá cestná, železničná, letecká, lodná doprava. 

Poľnohospodárstvo

 

Austrália je najsuchším štátom s rozsiahlymi púštnymi oblasťami. Preto nie sú podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva priaznivé. Aj napriek tomu je poľnohospodárstvo rozvinuté na dobrej úrovni. Orná pôda zaberá malú časť územia – len 1,2% celej krajiny. Poľnohospodárska výroba sa člení na pestovanie plodín a živočíšnu výrobu. Významnejšia je živočíšna výroba.


 

V Austrálii sa pestuje:

 

 • v južnej a juhovýchodnej časti krajiny pšenica,

 • vo východnej a severovýchodnej oblasti cukrová trstina,

 • na úrodných austrálskych pôdach bavlník, citrusové plody, ovocie.


 

V Austrálii sa chová:

 

 • vo východných oblastiach krajiny dobytokna mäso a mlieko,

 • v suchších oblastiach krajiny ovce na vlnu.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Sheep_station

Chov oviec v AustráliiPriemysel

 

Dôležité miesto v priemysle Austrálie má ťažba a vývoz nerastných surovín. V priemyselnej výrobe dominuje spracovanie bohatých zásob nerastných surovín. Nerastné suroviny a výrobky sa vyvážajú do celého sveta, najmä do Japonska.


 

Austrália je známa ťažbou:

 

 • uhlia,

 • železnej rudy,

 • mangánu,

 • bauxitu,

 • olova,

 • uránu,

 • diamantov.


 

Doprava