Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

 

Hormóny kôry nadobličiek

 

Glukokortikoidy – do tejto skupiny hormónov patrí aj hormón kortizol. Riadi metabolizmus všetkých živín – napríklad: zvyšuje rozpad bielkovín.

 

Kortizol

 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol


 

Mineralokortikoidy – patrí sem aldosterón, reguluje hladinu sodíka a draslíka v organizme.

 

Aldosterón

Zdroj: http://www.wikidoc.org/index.php/Renal_tubular_acidosis 


 

Mechanizmus pôsobenia hormónov

 

Prvým stupňom pôsobenia hormónu je jeho interakcia so špecifickým receptorom v cieľovej bunke na princípe zámku a kľúča. Táto interakcia je iná v prípade hormónov lipofilnej (hydrofóbnej) povahy a hormónov hydrofilnej povahy.

 

a.) Lipofilné hormóny – steroidné hormóny – v tkanive prechádzajú lipidovou dvojvrstvou bunkovej membrány a interagujú s receptormi, ktoré sú umiestnené vo vnútri bunky. Účinok týchto hormónov spočíva v indukcii biosyntézy špecifických bielkovín. Napríklad pri transkripcii v jadre bunky. Hormón s receptorom prechádza jadrovou membránou.

 

b.) Hydrofilné hormóny – peptidové hormóny – neprechádzajú bunkovými membránami. Aktivizujú enzýmy a viažu sa na receptory na vonkajšej strane bunkovej membrány. Vzniknutý komplex umožní prenos signálu cez membránu a vyvoláva syntézu vnútrobunkového prenášača informácie, ktorý potom zasahuje do biochemických pochodov.

 

 

 

Hormóny rastlín – fytohormóny

 

Medzo hormóny rastlín patria napríklad:

 

  1. heteroauxín

  2. giberelíny  - podporujú rast rastlín, pučanie kvetín. Kontrolujú vývinové etapy rastlín.

 

 

Príklady hormónov endokrinných žliaz a ich účinok.

 

Endokrinná žľaza: Prištítne telieska

Vylučovaný hormón: Parathormón

Účinky hormónu: Regulácia metabolizmu vápnika, jeho účinkom sa vápnik a fosfor vyplavuje z kostí a zvyšuje sa obsah vápnika v krvi.


 

Endokrinná žľaza: Pankreas

Vylučovaný hormón: Inzulín

Účinky hormónu: Znižuje hladinu glukózy v krvi, regulácia metabolizmu lipidov, sacharidov a bielkovín.


 

Endokrinná žľaza: Nadoblička - kôra

Vylučovaný hormón: Steroidný hormón - kortizol

Účinky hormónu: Reguluje metabolizmus sacharidov


 

Endokrinná žľaza: Nadoblička - dreň

Vylučovaný hormón: Adrenalín

Účinky hormónu: Zvyšuje hladinu glukózy v krvi, podporuje rozklad glykogénu vo svaloch a v pečeni, zrýchľuje činnosť srdca, zužuje cievy.


 

Endokrinná žľaza: Nadoblička - dreň

Vylučovaný hormón: Noradrenalín

Účinky hormónu: opačné účinky ako adrenalín.

 

Adrenalín a noradrenalín zvyšujú odolnosť voči stresu.

 

 

Endokrinná žľaza: Štítna žľaza

Vylučovaný hormón: tyroxín a tyronín (na ich tvorbu je nevyhnutný jód)

Účinky hormónu: tyroxín - nevyhnutný pre normálny priebeh premeny látok, zvyšuje spotrebu kyslíka a tvorby tepla v tkanivách. 

Zopakujte si!!!

 

  1. Definujte účinky parathormónu.

  2. Definujte účinky adrenalínu. 

Použitá literatúra:


Použitá literatúra: Mgr. M. Benešová, Mgr. Hana Satrapová a kolektív autorov, Zmaturuj z chémie, 2002, str. 170-172, DIDAKTIS spol. s r.o., Bratislava, ISBN 80-7358-030-6

P. Záhradník, M. Kollárová, Prehľad chémie 2, Organická chémia a biochémia, druhé vydanie 2002, str. 225 – 226, MEDIA TRADE, spol s r.o. – SPN, ISBN 80-08-03349-5


 

 

Zdroj obrázkov:

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kortizol

http://www.wikidoc.org/index.php/Renal_tubular_acidosis