Honoré de Balzac – Otec Goriot

 

Honoré de Balzac

- Predstaviteľ francúzskeho realizmu.

- Pochádzal z chudobnej vidieckej rodiny. Rodičia ho nútili študovať právo.

- Chcel sa dostať do „vyššej spoločnosti“ a osamostatniť sa. Preto začal písať. Venoval sa spisovateľskej činnosti a založil tlačiareň. Dostal sa aj do dlho a preto pracoval takmer celý deň. Spal len 2 – 3 hodiny.

- Literárna tvorba:

- Cyklus románov Ľudská komédia (3 časti): Štúdie mravov, Analytické štúdie, Filozofické štúdie.

 

Otec Goriot

 

- Literárny druh – epika

- Literárny žáner – román

- Jazyková forma – próza

 

- Postavy: Otec Forion, dcéry (Delphine, Anastacia) a ich muži, Eugene de Rastignac, p. Vanguerová ...

 

» Vonkajšia kompozícia

- Nadpis: Otec Goriot.

- Kapitoly (ale nie označené).

- Odseky.

 

» Obsahová analýza

- Hlavná myšlienka: Chorobná láska otca k dcéram. Nevďačnosť dcér k otcovi. Autor kritizuje honbu za majetkom a peniazmi a nezdravý vzťah otca k dcéram. Otec rozmaznáva svoje dcéry. Dá im čo chcú. Chcel na nich preniesť lásku k zomrelej manželke. Snaží sa im zabezpečiť budúcnosť a šťastie po materiálnej stránke. Rozdelil svoj majetok. Toleroval ich využívanie. Dokázal sa pre ne obetovať.

 

» Túžba po bohatstve

- Prejavuje sa vo vypočítavosti dcér. Za otcom chodili len kvôli peniazom. Vydali sa kvôli peniazom a postaveniu.

- Študent Rastignac sa tiež túžil dostať do vyššej spoločnosti.

 

» Vzťah dcér k otcovi

- Boli vypočítavé. Otca využívali iba pre peniaze.

- Nechodili ho navštevovať. Hanbili sa za neho.

- Zomieral sám. Ani na pohreb mu neprišli.