http://eldhwen.wordpress.com/2011/11/13/hodnota-lasky/Dôležitosť niektorých hodnôt si uvedomujeme, až keď ich strácame. Vtedy prehodnocujeme, čomu pripisujeme väčšiu dôležitosť a čomu menšiu. Hodnoty sú materiálne a duchovné . Každý z nás má určitý rebríček hodnôt. Čo sú vlastne hodnoty a  načo ich potrebujeme? Na čo potrebujeme vnútorné hodnoty?

Pre život človeka i pre spoločnosť sú hodnoty dôležité ako pokrm pre telesný organizmus. Sme svedkami, že duchovné, morálne hodnoty sa vytrácajú. Zvyčajne sa zaujímame viac o majetok, ako o duchovné hodnoty. Čo sa stane, ak necháme, aby nás ovládali materiálne hodnoty? Už nebude platiť, že človek určitý majetok vlastní, aby mohol existovať, ale človek majetku bude slúžiť.

 

 

Čo tvorí základ hodnoty?

Za hodnotu považujeme to, čo si vážime a rešpektujeme. Jej základom nemôže byť človek sám, lebo každý by mal iné hodnoty: čo ja považujem za hodnotu a dobro, môže pre druhého predstavovať bolesť, zlo. Človek dokáže namaľovať krásny obraz, ale nie hodnotu krásy, dokáže urobiť dobrý skutok, ale nie hodnotu dobra, zostrojiť rádio, ale nie hodnotu komunikácie. Mať v rukách svoj život a dokázať ho viesť správnym smerom, to je veľká hodnota. Človeka dvíha na vyššiu úroveň, podporuje ho, aby rástol a obohacuje ho.  Hodnoty nemožno nikomu vnútiť. Musíme ich jednoducho prijať za svoje vlastné.

 

Aktivita:

Napíšte siakýsi rebríček , alebo pyramídu hodnôt. Môže to byť 10 hodnôt a to najdôležitejšie na prvé miesto, menej dôležité na ďalšie. Duchovné aj materiálne hodnoty sú dôležité. Polemika o tom, prečo sú dôležité peniaze v živote a iné materiálne hodnoty. Potom si v triede porovnajte, na ktorom mieste máte spoločné hodnoty. Čo je dôležité a potrebné pre život, čo je menej dôležité.


 

Vrchol hodnôt

Návrat k hodnotám pravdy a dobra znamená návrat k hodnote lásky. Ak láska k blížnym chýba, hovoríme o egoizme. Dnes je rozšírené práve toto egoistické chápanie lásky. Mnohí sledujú iba vlastné záujmy. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vzťahy medzi dospelými, vzťahy na pracoviskách či v školách sa dostávajú do krízy. Nikto však nemôže žiť izolovane od druhých. Všetci potrebujeme druhých, aby sme sa vôbec narodili, ale aj v celom našom ďalšom živote.  Každý sníva o skutočnej láske.

 

Aktivita :

Láska si vyžaduje trpezlivosť. 

Učiteľ prerozpráva príbeh : Abigail a Sindibád

Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žila pri Aligátorskej rieke, ktorá sa hemžila krokodílmi. Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obaja boli do seba veľmi zamilovaní a pociťovali veľkú túžbu sa stretnúť , chceli sa vidieť. Búrka však zničila malý most , takže bolo ťažké sa dostať k sebe. Abigail vyhľadala rybára Sindibáda, ktorý jediný v širokom okolí vlastnil loď. Sindibád bol ochotný , ale iba pod podmienkou, že s ním Abigail pred tým musí stráviť noc. Agibail bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, lebo milovala Gregora a nie Sindibáda . Odmietla Sindibádove požiadavky. Odišla za svojou matkou a pýtala sa jej na radu. Matka jej povedala, že je už dosť veľká, musí sama robiť svoje rozhodnutia . A  tak sa stalo, že Abigail po dlhej úvahe ponuku prijala. V noci bola so Sindibádom a on jej splnil sľub. Abigail po niekoľkých šťastných hodinách s Gregorom sa mu priznala, čo urobila. Gregor jej povedal , že nemôže uveriť ako to mohla urobiť. „Spala si so Sindibádom, všetkému je koniec. Nechcem mať už s Tebou nič spoločné.“ A  Abigail zúfalá odišla.

 

Reflexia:

Konala Abigail správne?

Ako sa mal zachovať prievozník Sindibád?

Súhlasíte so správaním prievozníka ?

Ako sa správala matka?


Láska si vyžaduje trpezlivosť a potrebuje čas, aby dozrela. Urýchľovaním jej dozrievania niekedy robíme veci, ktoré nás neskôr mrzia a sú v rozpore s láskou. Všímame si, ako vníma naše správanie ten druhý? Alebo sa iba schovávame za slovo láska a zaujímajú nás iba naše potreby? Láska je veľká zodpovednosť. Zodpovednosť za seba a za to, čo sme si k sebe pripútali.Použitá literatúra:
Daniela Švecová: Etická výchova, učebný materiál, virtuálna knižnica, 2011

Zdroje obrazkov:
http://eldhwen.wordpress.com/2011/11/13/hodnota-lasky/