1. Preguntar y decir la hora:


A. ¿Qué hora es?

Koľko je hodín?


 

  • pri celých hodinách používame son + las + číslovka


Ejemplos:


Son las ocho.

Je osem (hodín).


Son las diez.

Je desať (hodín).


Son las doce.

Je dvanásť (hodín).  • výnimkou je jedna hodina


Ejemplo:


Es la una.

Je jedna hodina.Do pol hodiny prirátavame minúty k celej hodine pomocou spojky y, štvrťhodinu cuatro a polhodinu media.


Ejemplos:


Son las seis y diez.

Je šesť hodín a desať minút.


Son las siete y cuarto.

Je štvrť na osem.


Son las nueve y media.

Je pol desiatej.Hodinové údaje od pol hodiny vyššie, odrátavame pomocou výrazu menos (menej, mínus) cuarto (štvrť) .


Ejemplos:


Son las cuatro menos cuarto.

Je trištvrte na štyri.


Son las cinco menos cuarto.

Je trištvrte na päť.


Es la una menos cuarto.

Je trištvrte na jednu. 

2. Preguntar por horarios:


B. ¿A qué hora?

O ktorej (hodine)?


 

A las dos.

O druhej (hodine).

 

A las tres.

O tretej (hodine).


A las seis y media.

O pol siedmej.DNI V TÝŽDNI

 

 

 

lunes

pondelok

martes

utorok

miércoles

streda

jueves

štvrtok

viernes

piatok

sábado

sobota

domingo

nedeľa  • V mennom prísudku sa názvy dní používajú bez člena.


Hoy es martes. Dnes je utorok.


 

 

 

 

el lunes

v pondelok

los lunes

každý pondelok

el martes

v utorok

los martes

každý utorok

el miércoles

v stredu

los miércoles

každú stredu

el jueves

v štvrtok

los jueves

každý štvrtok

el viernes

v piatok

los viernes

každý piatok

el sábado

v sobotu

los sábados

každú sobotu

el domingo

v nedeľu

los domingos

každú nedeľu  • určitý člen v jednom čísle + názov dňa používame vtedy, ak chceme vyjadriť, že sa nejaký dej odohráva v danom dni týždňa (el lunes – v pondelok).


  • určitý člen v množnom čísle + názov dňa používame vtedy, ak chceme vyjadriť, že sa nejaký dej pravidelne opakuje v danom dni týždňa (los lunes- každý pondelok).Zopakujte si:
1. Preložte:

A. Son las siete y cuarto.
B. A las once menos cuarto.
C. Son las diez y media.
D. El lunes tengo la clase de inglés.
E. Hoy es jueves.
F. Los viernes salgo con mis amigos.

2. Odpovedzte na otázky:

A. ¿A qué hora vuelves a la escuela?
(o deviatej, o pol jednej, o druhej)

B. ¿Qué hora es?
(je štvrť na desať, je pol tretej, je trištvrte na dva)

Použitá literatúra:
- vlastné poznámky