Hmotné pamiatky
Okolo nás je mnoho pamiatok,ktoré nám pripomínajú minulé časy.Tieto pamiatky sú pre nás základom na poznávanie minulosti.Historici ich nazvali pramene.Čo všetko takým prameňom môže byť?Len sa dobre poobzeraj okolo seba.Uvidíš staré budovy,kostoly,hrady,zámky a kaštiele.Aj vo svojom bydlisku iste objavíme rôzne sochy a pomníky.Na iných miestach sa môžeme stretnúť so starými obrazmi,fotografiami,šperkami ale aj s rôznymi starými písanými dokumentmi.Historici tieto pamiatky-pramene rozdelili do 3 skupín:hmotné,obrazové a písomné.Ľudia žili na Zemi už veľmi dávno.Spočiatku nepoznali písmo a predsa o nich máme dosť podrobné správy.Je to preto,lebo okolo nás sa nachádza mnoho hmotných vecí,ktoré nám presvedčivo rozprávajú o tom,ako sa žilo v minulosti.Takéto najstaršie pamiatky odhaľuje veda,ktorá sa nazýva archeológia.Archeológovia odkrýva a skúma pamiatky nachádzajúce sa v zemi.Archeológovia ich teda musia najskôr vykopať.Tak objavili mnohé staré budovy i celé mestá.Rovnako cenné sú aj iné archeologické nálezy:pracovné nástroje,zbrane,šperky,mince.Práca archeológov je veľmi náročná a neraz sa na dôležitú pamiatku natrafí iba náhodou.Stáva sa to najmä vtedy keď sa ide niečo stavať a hĺbia sa jamy. Potom sa obyčajne začne archeologický výskum.Archeológia odkrýva hlavne pravek,teda najstaršie obdobie ľudských dejín.