Hliník(Al) je tretí najčastejšie sa vyskytujúci kov je najrozšírenejším prvkom zemskej kôry. Je to striebrolesklý mäkký kov 3-krát ľahší ako železo. Až do čias priemyselnej výroby patril k najvzácnejším kovom a bol drahší ako zlato.
Výroba- vyrába sa elektrolýzou z oxidu hlinitého, ktorý sa získava z hornín bauxitu Bayerovým spôsobom.
Elektrolýza prebieha vo veľkej vani, ktorá je vyložená uhlíkovými blokmi, ktoré tvoria katódu.
Najskôr sa do vane pridáva kryolit, ktorý asi o 100 stupňov znižuje teplotu, do tejto zmesi sa zasunú uhlíkové bloky a vytvoria anódu. Postupným pridávaním oxidu hlinitého sa vytvára na povrchu vrstva, ktorá zabraňuje vzdušnej oxidácii čistého hliníka. Hliník sa z vane dostáva odpichom.
Eloxácia- je to pokrývanie hliníkových predmetov, vrstvou oxidu hliníka, ktorá je veľmi pevná a hrubá asi 0,02 mm.
Na výrobu jednej tony hliníka sa spotrebuje asi 1,9 tony oxidu hlinitého.
Použitie hliníka je veľmi široké:
- výroba hliníkového plechu(alobal)
- tuby, plechovky
-tenké vlákna hliníka-hliníková vlna
-telekomunikačné káble
-hliník zmiešaný s oxidmi železa vytvára zlúčeninu termit, ktorá po zapálení má teplotu 3500 stupňov
- využíva sa aj pri výrobe pórovaného betónu, pretože hliník s vápnom vytvárajú vodík
- kuchynské nádoby, súčiastky lietadiel a automobilov
- octan hlinitý sa využíva ako antiseptický prostriedok, pri obkladoch a výplachoch
oxid hlinitý- sa používa na výrobu brúsnych papierov
Odrody hliníka: rubín, zafír- polodrahokami- prstene a náramky
- najvýznamnejšie zlúčeniny- íily, kaolín
Šalot- žiaruvzdorný materiál, obsahuje 45% oxidu hlinitého