Najdôležitejšie zliatiny hliníka sú:

duralumínium (4 % Cu, 0,5 % Mg, 0,5 Mn)
magnálium(12 % Mg)
silumín (10 – 14 % Si, 0,1 % Na)
hydronalium (3 – 12 % Mg)


Sú výhodným konštrukčným materiálom nielen súčiastok áut, lietadiel, odí, ale aj kuchynských nádob, kanví na mlieko, pivných sudov, plechoviek na konzervy atď. Hliníkové výrobky sú rovnako pevné ako oceľové a 3-krát ľahšie, preto slúžia na výrobu lietadiel, ktoré lietajú rýchlosťou zvuku. Vysokátepelná vodivosť hliníka (3-krát väčšia ako u Fe) sa v technike využíva pri konštruovaní teplovýmenných aparatúr.Schopnosť čistého hliníkového povrchu rovnomerne odrážať až 90 % dopadajúcich lúčov (infračervených aultrafialových) využíva sapri príprave vysokokvalitných hliníkových zrkadiel so skleným podkladom.

Hliníkové zrkadlá sprídavkom 4 % Sn, 0,5 % Mga0,5 % Mn odrážajú 75 % slnečného žiarenia, takže sa nezahrievajú. Elektrolytickou oxidáciou, čiže eloxovaním, sa hliník pokrýva tenkou vrstvičkou oxidu, ktorá ho chráni pred koróziou. Hliník sa používa na pokovovanie, ktoré je založené na povrchovom nasycovaní výrobkov z ocele alebo liatiny kovovým hliníkom. Pokovovanie hliníkom dáva povrchu žiaruvzdornosť a stálosť voči korózii.

Najjemnejší prášok hliníka sa používa na prípravu horľavých a výbušných zmesí, na zhotovovanie striebornej farby, ktorá je zložená zdrobných šupiniek hliníka a nepodlieha atmosferickým vplyvom. Hrubozrnný prášok hliníka sa používa v aluminotermii (metóda prípravy kovov z ich kysličníkov pomocou práškového alumínia). Práškový hliník zmiešaný s okujmi (Fe3O4) vytvára termit, ktorý zapálením vyvinie teplotu až 3500 °C. Zvárajú san ím koľajnice. V 2. svetovej vojne sa používal ako náplň termitových bômb.

V elektrotechnickompriemysle hliník úspešne konkuruje medi. Menšia elektrická vodivosť hliníka (60 % z elektrickej vodivosti medi) sa kompenzuje jeho váhou. Vprípade zväčšovania priemeru hliníkového vedenia dosahuje sa pri menšej váhe tá istá elektrická vodivosť ako u medeného vedenia. Pri 100 -150 °C je hliník natoľko plastický, že možno zneho získať fóliu tenšiu ako 0,01 mm. Z 1 kg hliníka sa vyvalcuje až 75 m 2 hliníkovej fólie.