Vypracovala: Mgr. Kristínová


 

Vyvreté horniny

 

Vyvreté horniny vznikajú stuhnutím magmy a jej kryštalizáciou v rôznych častiach zemského telesa. Čiže vznikajú, keď sa magma – žeravá tavenina z vnútra Zeme ochladí a stvrdne. Vyvreté horniny nazývame aj magmatické horniny.


Vyvreté horniny delíme na:

 

 • hlbinné vyvreté horniny,

 • výlevné vyvreté horniny,

 • sopečné vyvrhliny,

 • žilné horniny.


 

Hlbinné vyvreté horniny

 

Ako vznikajú hlbinné vyvreté horniny?

Hlbinné vyvreté horniny vznikajú stuhnutím a vykryštalizovaním magmy pod povrchom Zeme v hlbinných telesách, ktoré nazývame masívy.

 

Proces vzniku hlbinných vyvretých hornín:

 

 1. roztavená magma zo zemských hlbín pomaly stúpa smerom k povrchu Zeme,

 2. pod zemských povrchom pomaly chladne a tuhne,

 3. magma je vystavená tlaku zo všetkých smerov,

 4. začína kryštalizácia tmavých minerálov (napríklad tmavá sľuda),

 5. neskôr kryštalizujú svetlé minerály (napríklad biele a ružové živce, svetlá sľuda),

 6. vzniká zrnitá hornina, v ktorej sú minerály nepravidelne rozmiestnené vo všetkých smeroch.


Medzi hlbinné vyvreté horniny patrí napríklad:

 

 • žula,

 • gabro,

 • diorit.
Žula

 

Žula, nazývaná aj granit, patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce hlbinné vyvreté horniny.

Žula je zložená z:

 

 • kremeňa,

 • živcov,

 • sľúd.

 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Granite_82mw0001.jpg/800px-Granite_82mw0001.jpg

Žula - granit

 


Výskyt:

Najčastejšie sa žula vyskytuje v Malej Fatre a Tatrách.

 

Využitie:

Žula sa často využíva na sochárske a obkladové kamenárske účely, na výrobu pomníkov a pod. Na tieto účely sa žula k nám dováža, pretože žula pochádzajúca zo Slovenska býva často porušená – popraskaná v dôsledku tektonických procesov.


Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/20080502_14955_DSC01227.JPG/800px-20080502_14955_DSC01227.JPG

Opracované žulové bloky

 Kremeň

 

Kremeň patrí k najrozšírenejším minerálom. Je jedným z najčastejších minerálov, ktoré tvoria žulu, ale aj iné horniny. V hornine vytvára nepravidelné zrná. Niektoré z jeho odrôd patria medzi polodrahokamy.

 

Vlastnosti:

Kremeň je sivobielej farby, je priehľadný až priesvitný so skleným leskom. Má nerovný či miskovitý lom. Má vysokú tvrdosť – 7, ale je krehký. Je najodolnejšou súčasťou hornín. Horninám dodáva tvrdosť, pevnosť a krehkosť. Ťažko podlieha zvetrávaniu.

 

Výskyt:

Kremeň sa na Slovensku vyskytuje v Štiavnických a Kremnických vrchoch.

 

Využitie: